Edukacja przyrodniczo-ekologiczna

Szkoła Leśna na Barbarce propaguje idee ochrony środowiska i ekologicznego podejścia do życia. Adresatami są głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia oparte są na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyrodą. Taka forma kształcenia stymuluje do świadomej obserwacji i przyjęcia podstawy badacza przez uczestników zajęć.

Uzupełnieniem ścieżek ekologicznych są karty pracy przygotowane odpowiednio do poziomu intelektualno-rozwojowego uczestnika oraz istniejących warunków na terenie Barbarki. Wielowątkowość poruszanych zagadnień oraz optymalizacja metod nauczania powoduje, iż uczeń ma możliwość dogłębnego poznania i zrozumienia procesów zachodzących w przyrodzie. Poprzez bezpośrednią obserwację, pracę w zespole oraz zabawę uczniowie poznają np. budowę lasu, rośliny, zwierzęta czy pracę leśników. Zajęcia zaplanowane są od 2 do 5 godzin z uwzględnieniem odpoczynku i rekreacji.

Autorami scenariuszy zajęć są specjaliści ds. edukacji ekologicznej z wykształceniem pedagogicznym, biologicznym i przyrodniczym. Prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie w opracowaniu i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie "Tilia" oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

                                                             

                                                                                                                                    


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.