Polityka prywatności

Niniejsza Polityka jest zgodna z polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) przyjętą przez KIP.
1.    Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie TILIA, ul. Przysiecka 13,
87-100 Toruń, tel. (56) 6576085, e-mail: tilia@tilia.org.pl, NIP: 9561696274, REGON: 870341405
2.    Zbierane dane osobowe
a)    imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy
b)    adres, w tym kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania
c)    numer telefonu
d)    adres e-mail
e)    nazwa grupy lub instytucji, którą osoba upoważniona reprezentuje
f)    NIP
3.    Korzystanie z danych osobowych
a)    Stowarzyszenie TILIA przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, zawartych umów, zaakceptowanych regulaminów usług lub podczas dokonywania rezerwacji poprzez system rezerwacyjny Bookero
b)    dane osobowe przetwarzane są w granicach udzielonej zgody przede wszystkim w celu:

  • realizacji zawartej umowy na świadczenie usług na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce
  • wystawienia i przekazania faktur dotyczących zakupionych usług
  • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie
  • przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności pocztą lub, jeśli została wyrażona na to zgoda, pocztą elektroniczną lub podobną technologią

c)    niektóre twoje dane będą przekazywane serwisom płatniczym obsługującym nasze usługi online – przy czym pamiętaj, że dane dotyczące kart płatniczych pozostawiasz zawsze u operatora płatności elektronicznych (np. tpay), a my ich nie zbieramy i nie przechowujemy
4.    Zachowywanie danych osobowych
a)    dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową
b)    dane osobowe pozyskane w związku z działaniami marketingowymi są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Polityka prywatności plik do pobrania - kliknij tutaj


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.