Dane Stowarzyszenia "Tilia"

 Stowarzyszenie  ,,Tilia"

 

Adres:

ul. Przysiecka 13

87-100 Toruń

 

organizacja pozarządowa - organizacja pożytku publicznego

KRS 0000028517

Nr NIP 9561696274

Nr REGON 870341405

Bank Ochrony Środowiska o/Toruń

Nr konta: 56154013042035890058950001


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.