Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Toruniu funkcjonuje od 2013 roku. Jako akredytowany Ośrodek pełne wsparcie udzielamy od  czerwca 2016 roku. Funkcjonowanie w ramach projektu zakończy się 31 maja 2019 roku. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje drugi subregion Województwa Kujawsko-Pomorskiego w skład którego wchodzą powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, toruński i M. Toruń.

g4422

Biuro OWES mieści się w siedzibie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu. W tym miejscu mogą Państwo skorzystać między innymi:

  • z informacji dotyczących np. ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej,
  • ze wzorów dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach OWES w Toruniu np. doradztwo, szkolenia, animacja,
  • z doradztwa, szkoleń oferowanych przez OWES w Toruniu (więcej informacji w zakładce Oferta).

Zachęcamy do korzystania z oferty i informacji dostępnych w OWES w Toruniu.

ekonomia-spoleczna.com.pl


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.