Harmonogram

Szkoła Leśna na Barbarce grupom korzystającym z Bazy Noclegowej oferuje:

  • zajęcia przyrodniczo - ekologiczne (oferta tematyczna)
  • zajęcia sportowe
  • gry i zabawy integracyjne
  • warsztaty plastyczne
  • ognisko z pieczeniem kiełbasek
  • zajęcia na Parku Linowym

Harmonogram pobytu dostosowany jest do pór roku

Uzupełnieniem zajęć są karty pracy dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli.

Ewentualne zmiany w harmonogramie są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.