Ścieżki dydaktyczne Osady Leśnej Barbarka

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych przez Szkołę Leśna na Barbarce ścieżek dydaktycznych. Ścieżki zostały wyznaczone w celu zaznajomienia mieszkańców Torunia oraz grup szkolnych z atrakcyjnymi elementami środowiska przyrodniczego Barbarki.

JA I ŚRODOWISKO - ścieżka badawczo - poznawcza powstała w celu zaprezentowania różnych środowisk życia organizmów oraz wybranych zjawisk przyrodniczych.

Na ścieżce ustawiono  stanowiska:

  • Staw - prezentujące organizmy żyjące w środowisku wodnym
  • Las - przedstawia wybrane organizmy związane z drzewami oraz elementy gospodarki leśnej
  • Dziuple i ich mieszkańcy - prezentujące zwierzęta żyjące w dziuplach, drzewo dziuplaste z przekrojem przez dziuplę oraz budki lęgowe zamieszkiwane przez różne gatunki ptaków
  • Stanowisko dendrologiczne - prezentujące przekroje poprzeczne i podłużne pni 10 gatunków drzew

DRZEWA I KRZEWY BARBARKI - ścieżka powstała w celu zaprezentowania gatunków drzew i krzewów występujących w lesie Barbarka. Na ścieżce ustawiono 15 tablic informacyjnych z opisem charakterystycznych cech drzew lub krzewów. Na trasie ścieżki pod wybranymi drzewami umieszczono pokazowe owoce. Przygotowano także zabawę edukacyjną na obrotowym walcu. Do ścieżki zostały przygotowane broszury edukacyjne z zadaniami dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz od 11 do 13 lat. Broszury można pobrać w Szkole Leśnej na Barbarce. Dla najmłodszych dostępne są również tematyczne zagadki i kolorowanki.

OGRÓDEK EKOLOGICZNY - ogródek powstał w celu zaprezentowania ekologicznego - przyjaznego przyrodnie sposobu urządzania terenu zielonego. W ogródku zostały przygotowane grządki z ziołami, chwastami, dawnymi odmianami zbóż. Ustawiono także kompostownik, karmnik i wybieg dla zwierząt.

STANOWISKA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE DOTYCZĄCE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII- na terenie Osady rozmieszczone zostały multimedialne edukacyjne stanowiska, które mają promować społeczeństwa oszczędzanie energii oraz jej pozyskiwanie z odnawialnych źródeł energii. W celu skorzystania ze stanowisk należy pobrać w budynku Leśniczówki kartę czipową oraz karty wieku dostosowane do wieku. 

 

Pobierz mapę z zaznaczonymi stanowiskami edukacyjnymi: mapa barbarka


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.