Dotacje

Stowarzyszenie  "Tilia" na działalność Szkoły Leśnej na Barbarce związaną z edukacją przyrodniczo - ekologiczną otrzymała dotacje z:

  • Urzędu Gminy Miasta Toruń
  • Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie
  • Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
  • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wspierali nas

Działalność Stowarzyszenia "Tilia"wspierana była przez:

  • markę Beretta
  • AIS.PL sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową pomoc rzeczową i finansową przekazaną na rzecz Barbarki.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć działalność Stowarzyszenia "Tilia" prosimy o wpłatę 1% podatku przy rocznym rozliczaniu się z fiskusem.

 

Dowolne kwoty na rzecz Stowarzyszenia prosimy przekazywać na konto:

5615401 304203 5890 058950001

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój i zagospodarowanie Barbarki.

Chętnie przyjmiemy niepotrzebne Państwu rowery oraz wszelkie drewno, ziemię oraz sadzonki roślin.

Oczekujemy na Państwa inicjatywy, pomysły i przedsięwzięcia.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.