Stowarzyszenie ,,Tilia" jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 roku angażującą się w wielozadaniową działalność ekologiczną. Od 2004 r. posiada status pożytku publicznego.

Realizuje projekty w:

  • Szkole Leśnej na Barbarce
  • Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Stowarzyszanie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody.Głównym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie "Tilia" jest Szkoła Leśna na Barbarce. Zasadniczym celem działalności, zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia, jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia do życia. Ważną rolę pełni również promocja i organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki. Szkoła Leśna na Barbarce czyni również starania w kierunku integracji stowarzyszeń działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce przyrodniczej dla mieszkańców Torunia. Wszystkie te działania zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych postaw wśród społeczeństwa, co przeciwdziałać będzie ujemnym skutkom urbanizacji i degradacji środowiska. Stowarzyszenie współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierąt w Toruniu.

Zasięg realizowanych działań obejmuje województwo kujawsko - pomorskie. Dzięki popularyzowaniu edukacji ekologicznej w kujawsko - pomorskim zostaje przybliżona społeczeństwu istota i znaczenie problemów ekologicznych co sprzyja poprawie komunikacji społecznej w zakresie zrozumienia celów i skutków zrównoważonego rozwoju.

W 2013 r. Stowarzyszenie "Tilia" zmieniło nazwę oraz oficjalną siedzibę na ul. Przysiecką 13 Toruń. Do tej pory Stowarzyszenie nazywało się Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"

Chcesz wiedzieć więcej o Stowarzyszeniu "Tilia" wejdź na stronę www.tilia.org.pl


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.