Ścieżki

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE NA TERENIE OSADY LEŚNEJ

Trasa ścieżki przebiega wokół osady leśnej Barbarka tak, aby wszyscy chętni zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z niej.

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO - EDUKACYJNE POZA TERENEM OSADY LEŚNEJ

Ścieżki łączą centrum miasta Torunia z Osadą Leśną Barbarka i miejscami atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym i historycznym, są to: las Barbarki (Fort VII, Miejsce Pamięci Narodowej, pomnik Dzieci Polskie - Matce Polski) , Piwnice, Rezerwat Przyrody "Las Piwnicki", Świerczynki, Przeczno, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo , Przysiek (stawy Przesieckie, zabudowania folwarczne).


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.