Plan Osady Leśnej Barbarka

 

Pobierz: mapa barbarka.pdf


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.