Klejnot w zielonej koronie. Barbarka dawniej i dziś - broszura do pobrania

W 2019 r. w ramach projektu pn. "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia. Pamiętajmy o Barbarce", dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń wydana została broszura pn. "Klejnot w zielonej koronie. Barbarka dawniej i dziś", w którym zamieszczone zostały informacje na temat historii Barbarki .

W celu pobrania broszury kliknij tutaj

Szkoła Leśna na Barbarce zwraca się z prośbą do mieszkańców Torunia i okolic o udostępnienie pamiątek związanych z historią Barbarki. Celem jest zgromadzenie i zarchiwizowanie materiałów kojarzących się z Barbarką dla podtrzymania i przekazania bogatej historii następnym pokoleniom. Wszystkie zebrane materiały zostaną wykorzystane przy tworzeniu wystawy stałej oraz kroniki na temat Barbarki.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.