Osada Leśna Barbarka

 

Osada Leśna Barbarka jest położona w lesie w północno-zachodniej części Torunia, w odległości 13 km od centrum miasta, wewnątrz większego kompleksu leśnego. Stanowi obszar 3,8 ha. Występuje w źródłach pisanych już od 1299 roku. Związana z miejscem kultu św. Barbary oraz z funkcjonującym w niej młynem była określana jako „dobra młyńskie”. Na przełomie XIX i XX w., a głównie w okresie międzywojennym XX w., stała się miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców miasta. Jest obiektem łączącym historię dawniejszą (istniało tu centrum pielgrzymkowe regionu) z bliską (cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego), o atrakcyjnym krajobrazie leśnym (bory, dąbrowy i olszyny), otaczający stawy spiętrzone na strudze, której wody do początku XX wieku poruszały młyn. Poza pospolitymi borami sosnowymi i mieszanymi istnieją partie świetlistej dąbrowy, ubogiego grądu, łęgu olszowego i olsu. W pobliżu usytuowany jest rezerwat – Las Piwnicki wraz z Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach. Cały obszar połączony jest wieloma wytyczonymi trasami rowerowymi. Do Osady Leśnej na Barbarce można dojechać samochodem, autobusem oraz rowerem. W tym miejscu oprócz urokliwych warunków przyrodniczych znajduje się miejsce kultu religijnego - zabytkowa kaplica św. Barbary, zarządzana przez parafię św. Antoniego w Toruniu. Przybywający na Barbarkę mogą odwiedzić Miejsce Pamięci Narodowej upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Torunia i okolic. Na terenie Osady zlokalizowane są budynki Szkoły Leśnej na Barbarce, Bazy Noclegowej, stajni, stodoły oraz budynki gospodarcze. Dla odwiedzających Osadę przygotowano atrakcje w postaci Parku Linowego, parku rekreacyjnego z mini golfem, placu zabaw, grillowisk i palenisk. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych dla osób zainteresowanych przyroda i historią regionu.

Teren Osady Leśnej Barbarka ulega ciągłym przeobrażeniom. Na przełomie 2008-2009 r. został oddany do użytku kolejny budynek baza noclegowa wraz z salą konferencyjną, a w 2019 r na terenie polany górnej budynek nazwany Leśna Chatka  z salą edukacyjną i miejscem na bar bistro

 

Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka

Osada Leśna Barbarka sukcesywnie ulega przeobrażeniu. Założenia inwestycyjne Gminy Toruń opierają się na modernizacji, adaptacji i uporządkowaniu istniejącej infrastruktury. Na inwestycje Radni Miasta Torunia przeznaczyli 6 mln zł do wykorzystania w latach 2005-2008 zgodnie z Uchwałą Nr 99/07 Rady Miasta Torunia z dnia 14 czerwca 2007r. dot.”Zagospodarowania Osady Leśnej Barbarka w Toruniu”. Miejsce to stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej,  spełnia funkcje rekreacyjne dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i przybyłych turystów. Prace projektowe,  modernizacja jak i działalność Szkoły Leśnej na Barbarce z założenia ma wpisywać się w atmosferę, klimat i charakter osady leśnej, jako miejsca wypoczynku, oazy ciszy i refleksji historycznej.

Z początkiem 2007 r. została wyremontowana leśniczówka i stajnia.  Został rozbudowany plac zabaw i miejsca do siedzenia na świeżym powietrzu. Plac zabaw stanowi miejsce do odpoczynku i rekreacji oraz realizacji zajęć przyrodniczo – edukacyjnych dla najmłodszych. Leśniczówka pełni funkcję tradycyjnego schroniska. Wewnątrz znajduje się stylowy kominek,  sklepik oraz toalety. Na górze zaprojektowano pomieszczenia administracyjne. Budynek jest wykorzystywany jako miejsce do realizacji zajęć edukacyjnych, projekcji filmów przyrodniczo – ekologicznych, prelekcji i spotkań tematycznych.

W kolejnych etapach, w dwóch pozostałych budynkach na terenie Osady Leśnej powstała Baza Noclegowa. Od kwietnia 2008 r.  zostali przyjęci  pierwsi goście w budynku nr III. Znajduje się tam 49 miejsc noclegowych.  Budynek nr II z salą konferencyjną na 100 osób został oddany w ostatnim kwartale 2008 roku. Sukcesywnie jest adaptowany pozostały teren. Polana górna jest miejscem do organizacji pikników rodzinnych. Są ustawione ławy i stoły oraz miejsce na ognisko i stanowiska do grillowania. Polana dolna jest stylowym kompleksem rekreacyjnym z placem do gier zespołowych oraz do organizacji pikników rodzinnych i przedsięwzięć plenerowych. Już dziś na tym terenie z powodzeniem organizowane są większe imprezy.  Dla  amatorów wspinaczki został zainstalowany park linowy w kwietniu 2008 roku.

W 2019 roku do użytku oddany został budynek pn  Leśna Chatka – od 2019 r. z salą edukacyjną i miejscem na bar bistro, a Stajnia przebudowana została na salę warsztatową

Na Barbarce znajdują się:

  • Leśniczówka z salą ogólnodostępną, biurami i przylegającym placem zabaw (remont 2006 r.)
  • Dworek z salą konferencyjną na 100 os. i 8 pokojami (remont 2009 r.)
  • Gościniec - budynek noclegowy, w którym może spać 49 osób (remont 2008 r.)
  • polany: dolna, górna oraz za Dworkiem i Gościńcem z miejscami na ogniska
  • park linowy z 3 pętlami, mini-golf, liczne stanowiska edukacyjne i rekreacyjne
  • Leśna Chatka – od 2019 r. z salą edukacyjną i miejscem na bar bistro

 

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.