Ścieżki dydaktyczne poza Osadą Leśną Barbarka

Proponujemy 5 ścieżek  dydaktyczno - turystyczne prezentujących walory okolicznych lasów. Wędrówka po każdej ze ścieżek rozpoczyna się z Osady Leśnej Barbarka. Do każdej przygotowano tablice oraz foldery informacyjne z dokładną mapą. foldery można pobrać w siedzibie Szkoły Leśnej na Barbarce lub w wersji elektronicznej - zamieszczone zostały przy opisie każdej z ścieżek. Tablice informacyjne znajdują się przy polanie górnej obok przystanku MZK. Trasa ścieżek oznaczona zostały strzałkami i piktogramami w kształcie domków narysowanymi na słupkach - każda trasa swoim kolorem.

KRAJOBRAZ MINIONEGO STULECIA: BARBARKA - FORT VII

(oznaczenie fioletowe, długość - ok.8 km)

 

Ścieżka obejmuje interesujące pod względem historycznym i przyrodniczym miejsca pomiędzy Barbarką, Fortem VII i Miejscem Pamięci Narodowej. Ścieżka powstała w celu zapoznania z historią ostatniego stulecia okolic Barbarki, zapoznania z architekturą militarną XIX - wiecznego fortu (jednego z elementów Twierdzy Toruń) oraz w celu obserwacji siedlisk przyrodniczych związanych z obiektami historycznymi. Długość ścieżki - około 8 km.

Pobierz:  FORT VII.pdf

MOZAIKA PRZYRODY: BARBARKA - STAWY PRZYSIECKIE

(oznaczenie niebieskie, długość - ok. 9 km)

 

Ścieżka zlokalizowana jest pomiędzy Barbarką a Przysiekiem i biegnie wokół stawów. Powstała w celu zaprezentowania zmienności zbiorowisk roślinnych i związanych z nimi zoocenoz występujących na obszarze o różnym podłożu i rzeźbie terenu. Długość ścieżki - około 9 km. 

Pobierz: STAWY PRZYS.pdf

 

 

POWRÓT DO PIERWOTNEGO LASU: BARBARKA - LAS PIWNICKI

(oznaczenie żółte, długość - ok.10 km)

 

Ścieżka obejmuje interesujące pod względem przyrodniczym miejsca pomiędzy Barbarką, Olkiem i rezerwatem "Las Piwnicki". Ścieżka powstała w celu zapoznania z wielogatunkowym zbiorowiskiem leśnym o cechach naturalnych rezerwatu "Las Piwnicki oraz w celu obserwacji różnorodnych siedlisk przyrodniczych.

Pobierz: LAS PIWN.pdf

 

WAROWNIA NAD DOLINĄ WISŁY: BARBARKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI

(oznaczenie czerwone, długość - ok.24 km)

 

Ścieżka zlokalizowana jest pomiędzy Barbarką, Cegielnikiem, Zamkiem Bierzgłowskim i Olkiem. Powstała z myślą pokazania charakterystycznych zbiorowisk roślinnych występujących w obrębie Kotliny Toruńskiej, wybranych zagadnień z zakresu ochrony przyrody, a także na zabytki świadczące o historii regionu. Kotlina Toruńska posiada charakterystyczną rzeźbę terenu, której elementami są terasy oraz znajdujące się na ich powierzchni wydmy. Trasa ścieżki znajduje się na poziomie teras, na których wydmy są szczególnie rozwinięte. Obserwować można różnorodność zbiorowisk roślinnych zależnych od ukształtowania terenu i rodzaju podłoża.

Pobierz:ZAM. BIERZGŁ.

BARBARKA - WIATRAK W BIERZGŁOWIE

(oznaczenie brązowe, długość - ok. 12 km)

Ścieżka obejmuje interesujące pod względem historycznym i przyrodniczym miejsca pomiędzy Barbarką, Zamkiem Bierzgłowskim i Wiatrakiem w Bierzgłowie. Ścieżka powstała w celu zapoznania z lokalnymi zasobami historycznymi, kulturowymi oraz turystycznymi wyremontowanego wiatraka w Bierzgłowie. W wiatraku i w świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie pracownicy Stowarzyszenia „Tilia” prowadzą zajęcia edukacyjne „Od ziarenka do bochenka” dla dzieci i młodzieży.

Pobierz:WIATRAK.pdf

 

 

PAMIĘĆ I OCALENIE. SZLAKIEM HISTORII POMORZA

Informacje na temat ścieżek historycznych i historii Barbarki i Zbrodni  Pomorskiej, folderki do ścieżek znajdziesz na stronie

www.barbarkahistoria.pl

Mała ścieżka historyczna ok. 2,5 km : Barbarka - Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka kliknij tutaj

Duża ścieżka historyczna ok. 14 km : Barbarka - MPN Barbarka - Pomnik Pomordowanych Harcerzy w Olku - Obelisk Pamięci Pomordowanych Żydówek w Chorabiu - Fort VII kliknij tutaj


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.