Jak przekazać 1,5% Stowarzyszeniu "Tilia"

W czasie wypełniania formularza PIT w rubryce nr 132 wpisz numer KRS Stowarzyszenia "Tilia" tj. 0000028517, zaś w rubryce nr 133 kwotę równą 1,5 % od sumy należnego podatku.

Dowolne kwoty na rzecz Stowarzyszenia prosimy przekazywać na konto:

5615401 304203 5890 058950001


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.