Konkursy

Szkoła Leśne na Barbarce serdecznie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych przez placówkę.

 

 

 

Konkurs Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia

 
Konkurs pn. "Poznaj zielony Toruń".

Szkoła Leśna na Barbarce oraz Stowarzyszenie „Tilia” zapraszają mieszkańców Torunia, w tym dzieci i młodzież do udziału w konkursie internetowym pn. „Poznaj zielony Toruń”. Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom cennych pod względem przyrodniczym elementów krajobrazu Torunia oraz promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Torunia.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży uczęszczającej do placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasta Toruń i osób dorosłych - mieszkańców Torunia. Poniżej zamieszczono formularze konkursowe UWAGA!!! można tylko jeden raz uzupełnić formularz. Nagrodami w konkursie są: drewniane długopisy, bambusowe torby, wielorazowe kubki, butelki filtrujące wodę, szczoteczki do zębów, notesy.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17 listopada. POWODZENIA!!!

Formularz konkursowy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR6UFMkym5NSIxflXyn75ZQjKzcMGZ4XjGBijp6HDWM0L8AQ/viewform?usp=sharing

Formularz konkursowy dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejziv4EXFwrBNcTFrK48U_5udbox-tmgh6RQJYSC8c1DfMgQ/viewform?usp=sharing

Formularz konkursowy dla uczniów klas ponadpodstawowych i mieszkańcy Torunia do 18 r.ż.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevPvZTvv87CXfw7ZMJIteLTX9wo6XZHiuhV9nWA4PyQ7KBtw/viewform?usp=sharing

Formularz konkursowy dla mieszkańców Torunia od 19 r.ż.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_kB5dfPqwbkOirGbKk0hh5kfQeYNRhza2P82gRmq__DCPw/viewform?usp=sharing


Regulamin konkursu pn. „Poznaj zielony Toruń”

https://drive.google.com/file/d/1KEczOHd_rzhNtntbAdlBeMDfb3-KHszP/view?usp=sharing

 


Konkurs plastyczny „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - dbaj o środowisko!”

Konkurs plastyczny „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - dbaj o środowisko!” realizowany jest w ramach projektu  pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie, jak postępować z odpadami”, wspieranego przez Gminę Miasta Toruń.


Konkurs skierowany jest do uczniów toruńskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy i zachowań ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami.


Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego odpowiedzialną gospodarkę odpadami oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku najmłodszej grupy tj. przedszkoli, uczestnicy mają za zadanie dokończyć i pokolorować przygotowaną przez nas kartę konkursową.


Podział na kategorie wiekowe:

  • przedszkole,

  • uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej,

  • uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej,

  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia, w ramach których Laureaci otrzymają zestawy plastyczne.

Dodatkowo jedna z prac wybranych przez jury wydana zostanie w formie plakatu o wymiarach 50×70 cm w ilości 70 sztuk. Plakat ten wyeksponowany zostanie w przestrzeni publicznej — na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz przekazany zostanie placówkom oświatowym działających na terenie Torunia z prośbą o jego ekspozycję.

UWAGA, KONKURS PRZEDŁUŻONY!

NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH DO 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (UWAGA: LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO ORGANIZATORA)

INFORMACJA O WYNIKACH DO DNIA 10 LISTOPADA 2023 R.

Konkurs realizujemy w ramach projektu pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami”, który współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt realizacji projektu to 61 090,00 zł, a wartość otrzymanej dotacji 42 720,00 zł.


Regulamin konkursu do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania

Karta konkursowa dla przedszkoli do pobrania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania

 

 

Quiz internetowy „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - dbaj o środowisko!”

Quiz internetowy „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - dbaj o środowisko!” realizowany jest w ramach projektu  pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie, jak postępować z odpadami”, wspieranego przez Gminę Miasta Toruń.

Konkurs skierowany jest do uczniów toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Torunia.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy i zachowań ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami.

Konkurs polega na rozwiązaniu quizu internetowego - testu jednokrotnego wyboru, składającego się z od 5 do 7 pytań, promującego odpowiedzialną gospodarkę odpadami oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.

Podział na kategorie wiekowe wraz z odnośnikiem do formularza konkursowego:

Laureaci nagrodzeni zostaną nagrodami - książkami o tematyce ekologicznej/przyrodniczej lub drobnym sprzętem elektronicznym np. słuchawkami, pendrivem.

Rozpoczęcie konkursu: 13 września 2023 r.

Zakończenie konkursu: zamknięcie formularzy konkursowych do 20 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - do 24 listopada 2023 r.

Konkurs realizujemy w ramach projektu pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami”, który współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Toruń. Całkowity koszt realizacji projektu to 61 090,00 zł, a wartość otrzymanej dotacji 42 720,00 zł.


Regulamin konkursu do pobrania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania

 

Konkurs fotograficzny pn. „Przyrodnicze osobliwości Torunia”

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży uczęszczającej do placówek edukacyjnych na
terenie Gminy Miasta Toruń.

Celem konkursu jest:
• ukazanie piękna i bogactwa przyrody Gminy Miasta Torunia,
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej,
• prezentacja różnorodności biologicznej gatunków występujących na terenie Gminy Miasta
Toruń.

Na konkurs należy przysłać zdjęcie ukazujące przyrodnicze ciekawostki Torunia, gatunki roślin,
zwierząt, grzybów występujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Prace należy wykonać indywidualnie. Uczeń może zgłosić jedną pracę (1 zdjęcie).

Terminarz:
a. rozpoczęcie konkursu: 17 kwietnia 2023,
b. nadsyłanie prac: 31 października 2023,
c. przekazanie nagród: do 30 listopada,

Nagrodami w konkursie są m.in. albumy przyrodnicze, fotograficzne, zestawy plastyczne,
drobny sprzęt elektroniczny np. dyski zewnętrzne.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych
pokoleń” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia do pobrania

 

KONKURS na komiks „Mokradła są ważne!” Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu ZAKOŃCZONY

więcej o konkursie - kliknij tutaj

Konkurs realizowany w ramach projektu pn „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 168 864,01 euro od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Projekt korzysta również z dofinansowania Budżetu Państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z uczniami do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.
Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
d) VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e) szkoły ponadpodstawowe – wykonanie pełnej pracy komiksowej.
Na prace czekamy do 05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

 

Konkurs internetowy dla dzieci i młodzieży szkolnej - Stop zmianom klimatu, ZAKOŃCZONY - więcej o konkursie kliknij tutaj
Konkurs realizowany w ramach projektu pn „Ochrona ekosystemów – stop zmianom klimatu” korzysta z dofinansowania o wartości 168 864,01 euro od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Projekt korzysta również z dofinansowania Budżetu Państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu całej Polski.
Celem konkursu jest zachęcenie do zdobywania wiedzy w zakresie zmian klimatu, zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat korzyści w stabilizacji klimatu poprzez zrównoważone gospodarowanie ekosystemami, zwrócenie uwagi na wpływ człowieka na zmiany klimatyczne na świecie, poznanie i zaangażowanie w działania związane z ochroną klimatu.
Konkurs polega na prawidłowym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. składającego się z 5 pytań dla najmłodszej grupy wiekowej do 12 pytań dla najstarszej grupy wiekowej.
Podział na grupy wiekowe:
    Podział na grupy wiekowe – kliknij, aby przejść do konkursu:
        klasy I-III szkoły podstawowej
        klasy IV-VI szkoły podstawowej
        klasy VII-VIII szkoły podstawowej
        szkoły ponadpodstawowe (
Wśród uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą test, co miesiąc zostanie rozlosowanych 5 nagród rzeczowych o takiej samej wartości: dyski pamięci, książki, zestawy plastyczne. Nagrody będą wysyłane pocztą.
Termin: konkurs będzie przeprowadzany osiem razy, w miesiącach od maja do października 2022 roku oraz w lutym i kwietniu 2023 roku.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.