Edukacja

Projekty
Oferta tematyczna
Oferta zajęć specjalnych
Zielona szkoła
Szkolenia dla nauczycieli
Konkursy
Ścieżki edukacyjne
Dziennik przyrodnika


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.