Projekty

 

 Stowarzyszenie  "Tilia" w ramach działalności Szkoły Leśnej na Barbarce realizuje szereg programów przyrodniczo-edukacyjnych obejmujących: akcje i kampanie, warsztaty, szkolenia dla dzieci i osób dorosłych /w tym nauczycieli/, wystawy, zajęcia plenerowe, opracowywanie materiałów edukacyjnych i turystycznych, planowanie ścieżek turystyczno-edukacyjnych.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie "Tilia" w 2023 r.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.