Ścieżki

ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA

Na terenie lasu Barbarka została przygotowana dla mieszkańców Torunia, którzy chcieliby aktywnie spędzać wolny czas Zielona Ścieżka Zdrowia. Trasa biegnie od osiedla Wrzosy do Osady Leśnej Barbarka.

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO - EDUKACYJNE NA TERENIE OSADY LEŚNEJ

Trasa ścieżki przebiega wokół osady leśnej Barbarka tak, aby wszyscy chętni zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i niepełnosprawne miały możliwość skorzystania z niej.

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNO - EDUKACYJNE POZA TERENEM OSADY LEŚNEJ

Ścieżki łączą centrum miasta Torunia z Osadą Leśną Barbarka i miejscami atrakcyjnymi pod względem przyrodniczym i historycznym, są to: las Barbarki (Fort VII, Miejsce Pamięci Narodowej, pomnik Dzieci Polskie - Matce Polski) , Piwnice, Rezerwat Przyrody "Las Piwnicki", Świerczynki, Przeczno, Zamek Bierzgłowski, Bierzgłowo , Przysiek (stawy Przesieckie, zabudowania folwarczne).

TRASA NA ORIENTACJĘ

Prosta, a zarazem ciekawa trasa łącząca najpiękniejsze zakątki kompleksów leśnych wokół Barbarki. Pierwsza w Toruniu stała trasa na orientację.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.