Szkolenie dla nauczycieli pn. "Chrońmy płazy" 4 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Szkole Leśnej na Barbarce przy ulicy Przysieckiej 13, 87-100 Toruń pn.,,Chrońmy płazy”


Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli z obszaru ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), czyli z obszaru Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie. Gminy wchodzące w skład ZIT można sprawdzić na stronie zit.btof.pl lub na mapie umieszczonej na stronie Szkoły Leśnej na Barbarce - kliknij  tutaj


Szkolenie prowadzone będzie w formule pozwalającej na efektywne zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania gatunków płazów oraz ich ochrony, w tym ochrony siedlisk, w którym żyją. Poprowadzi je ekspert faunista dr Michał Leszczyński, praktyczne doświadczenie oraz ekspercka wiedza prowadzącego są niewątpliwym atutem naszego szkolenia. Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy szkolenia będą mieli również możliwość obserwacji zabezpieczeń na szlaku migracji płazów, wykonania badań fizyko-chemicznych wody oraz rozpoznawania gatunków w naturalnym środowisku.
W trakcie szkolenia będzie możliwość zapoznania się z programem badań liczebności i składu gatunkowego płazów skierowanego do nauczycieli i uczniów.

W ramach programu do zainteresowanych placówek zostaną przekazane materiały edukacyjne i środki dydaktyczne (tzw. walizki ekobadacza) umożliwiające prowadzenie obserwacji. Ponadto w placówce zostanie zorganizowana wystawa posterowa prezentujących gatunki płazów występujących na terenie Polski.

Wszystkie materiały, środki dydaktyczne i organizacja wystawy są bezpłatne. W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony pokaz jak można wykorzystać przekazane materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą na własnym terenie. 
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on -line:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE -  KLIKNIJ TUTAJ

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego zgłoszenia uczestnictwa. UWAGA! Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce

Informacje o szkoleniu oraz więcej informacji o działaniach w ramach projektu znajdziecie Państwo w zakładce Projekty/ Dzieci i młodzież jak chronić przyrodę.

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie- kliknij tutaj


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.