Oferta tematyczna

Gorąco zapraszamy wszystkich nauczycieli wraz z grupami dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach przyrodniczo - ekologicznych:

  • zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • przewidywany czas trwania zajęć -2 godziny lekcyjne
  • ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Tilia oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

     

    Regulamin zajęć odpłatnych tutaj

    Umowa na zajęcia odpłatne


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.