Oferta tematyczna

Gorąco zapraszamy wszystkich nauczycieli wraz z grupami dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach przyrodniczo - ekologicznych:

  • zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  • przewidywany czas trwania zajęć -2 godziny lekcyjne
  • ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Tilia oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.