03.02.2023 09:02

Zapraszamy do udziału w konkursie na komiks pn. "Mokradła są ważne"

Stowarzyszenie “Tilia” serdecznie zaprasza nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego wraz z uczniami do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i  refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a)       przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,

b)      I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,

c)       IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,

d)      VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,

e)       szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace czekamy do  05.05.2023 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce). Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie projektu do 31.05.2023r. z laureatami konkursu skontaktujemy się telefonicznie a nagrody prześlemy pocztą do końca czerwca 2023r.

 

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

https://drive.google.com/file/d/1vlqM6UqJLqMMzjAifxclhYAWKgVh09Ch/view?usp=share_link

 

Konkurs realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów- stop zmianom klimatu”

www. stopzmianomklimatu.org.pl

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.