ZIELONA ŚCIEŻKA ZDROWIA

Celem projektu "Zielona Ścieżka Zdrowia" jest popularyzacja i zachęcanie społeczności do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz promowanie rekreacji, która skutecznie przeciwdziała postępującej immobilności fizycznej ludności.

Na terenie lasu Barbarka w 2005 roku została przygotowana dla mieszkańców Torunia, którzy chcieliby aktywnie spędzać wolny czas Zielona Ścieżka Zdrowia. Trasa biegnie od osiedla Wrzosy do Osady Leśnej Barbarka.

Na 6 kilometrowej trasie ustawiano 16 tablic informacyjnych. tablice informacyjne zawierają wskazówki tekstowe i graficzne, jak należy korzystać ze ścieżki zdrowia /graficzne ilustracje sposobu wykonania poszczególnych ćwiczeń/ na stacjach.

Zalecane jest aby trasa pokonywana była na przemian marszem i biegiem, stopniowo w miarę wzrostu sprawności skracając odcinki marszu i zwiększając odcinki pokonywane biegiem. Zadaniem docelowym będzie pokonanie całej trasy biegiem, bez odpoczynku. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości zalecane również będą próby skracania czasu przebycia trasy.

Ścieżka wytyczona została na zalesionym, stosunkowo płaskim terenie, lokalizacja w zadrzewionym terenie tworzy intymne warunki, a bliski kontakt z przyrodą i przebywanie na świeżym powietrzu dodatkowo podnosi walory edukacyjne i zdrowotne projektu.

W Szkole Leśnej na Barbarce można otrzymać bezpłatny folder z mapą i opisem trasy.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z Zielonej Ścieżki Zdrowia:

  • w ramach zajęć z wychowania fizycznego - ścieżka może być uzupełnieniem programu wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pragną doskonalić swoją sprawność, gdyż ćwiczenia proponowane pozwalają na wszechstronne kształtowanie ogólne sprawności organizmu i cech motorycznych, a także, co jest niezwykle ważne, ukształtują pozytywne nawyki rekreacyjne.
  • w ramach zajęć z biologii, przyrody, a także innych specjalności - zajmujących się edukacją środowiskową oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych poświęconych przyrodzie. Trasa ścieżki łączyć będzie odpoczynek z poznawaniem tajników przyrody. Ścieżka prowadzić będzie przez najatrakcyjniejsze obszary lasu wokół toruńskiej Barbarki i umożliwi zapoznanie się ze zróżnicowaniem florystyczno - faunistycznym obszaru, z najważniejszymi formami ochrony przyrody.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.