Trasa na orientację

Lubisz ruch na świeżym powietrzu? Proponujemy Ci coś więcej niż tradycyjny spacer. Zapraszamy do zabawy z mapą: Ciebie, Twoją rodzinę i znajomych. Możesz sprawdzić swoją umiejętność orientowania się w terenie, bardzo przydatną w codziennym życiu. Podczas naszej gry poprawisz swoją kondycję fizyczną, jednocześnie ćwicząc logiczne myślenie. Prosta, a zarazem
ciekawa trasa łączy najpiękniejsze zakątki kompleksów leśnych wokół Barbarki. To pierwsza w Toruniu stała trasa na orientację. Zastała zorganizowana pod patronatem „Nowości” Na mapce zaznaczyliśmy drogi, przecinki leśne, ogrodzenia, budynki oraz wody. Oprócz tych elementów nanieśliśmy trasę,
na której widać punkty kontrolne zaznaczone na mapie kółkiemi odpowiednim numerem. Punkty kontrolne znajdują się dokładnie w środku kółka. Trasa rozpoczyna się i kończy na pomoście nad stawem przy siedzibie Szkoły Leśnej. W tym miejscu na mapie zaznaczono „START” i „METĘ”. Zabawa polega na odnalezieniu w terenie wszystkich punktów kontrolnych albo ich części w zależności od Twojej kondycji, chęci i czasu, który masz do dyspozycji. Na trasę można przecież powrócić innego dnia, żeby pokonać ją w całości. Punkty kontrolne w terenie oznaczone są tzw. lampionami czyli biało-czerwonymi tabliczkami z dwuliterowym kodem. Po odnalezieniu punktu kontrolnego należy wpisać jego kod do odpowiedniej kratki karty startowej zamieszczonej na odwrocie. W terenie umieszczono wię™cej punktów kontrolnych, niż widać
na mapie. Nie wszystkie są zatem prawidłowe. Liczy się dokładność
i na tym polega cała zabawa. Po zakończeniu trasy można skontrolować poprawność jej pokonania, sprawdzając prawidłowe kody na odwrocie tablicy informacyjnej „Trasa na orientację” . Tablica ta znajduje się przy  stawie naprzeciwko budynku Leśniczówka w Osadzie Leśnej Barbarka Kserokopie mapki z trasą można otrzymać w Leśniczówce na Barbarce .

ORIENTUJ SIĘ! POWODZENIA!

pobierz tutaj folder do trasy na orientację


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.