Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń

Finansowanie:
•    Wartość projektu: 23 720, 00zł
•    Wkład finansowy Funduszy Europejskich: 22 260, 00 zł

Termin realizacji projektu: maj - wrzesień 2019 r.

Celem projektu jest: wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności sensorycznych u 20 dzieci w wieku 6-9 lat z obszaru LSR Gminy Miasta Toruń.

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 6-9 lat lub/i osoby zagrożone ubóstwem – 20 soób

Działania (efekty)  projektu:
•    organizacja dwóch cyklów warsztatów usprawniających umiejętności sensoryczne dzieci,
•    organizacja w cyklu czterech różnych warsztatów po 3godz. zegarowe,
a)    Warsztat I – Kolor w przyrodzie
b)    Warsztat II – Głosy lasu
c)    Warsztat III – Ogród zmysłów
d)    Warsztat IV- Kuchenne zapachy

Dokumenty rekrutacyjne:Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.