Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" zaprasza zorganizowane grupy szkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3.

 

Zajęcia są dostosowane do poziomu nauczania i trwają ok. 2 godzin lekcyjnych. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt pod nr  tel. /056/ 657 60 85.

 

OFERTA ZAJĘĆ

 

1. CZŁOWIEK I ZWIERZĘ OD ZAWSZE RAZEM
Celem zajęć jest przedstawienie kontekstu stosunków człowieka ze zwierzętami w przeszłości i w czasach obecnych oraz wynikających z nich korzyści i zobowiązań. Zajęcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych.

 

2. MAM PSA I CO DALEJ…
Zajęcia  mają na celu uświadomienie odpowiedzialności za posiadane zwierzę oraz zdobycie informacji na temat elementarnych potrzeb naszych ulubieńców i  sposobów ich zaspokajania. Zajęcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych

 

3. SZARE, BURE I PSTROKATE – RASY PSÓW I KOTÓW
Celem zajęć jest unaocznienie uczniom różnorodności występującej wśród naszych ulubieńców, która zaznacza się nie tylko w ich wyglądzie, ale także ich charakterze i potrzebach. Podczas lekcji akcentowane są również prawa i obowiązki posiadaczy czworonogów oraz hodowców psów i kotów. Zajęcia są skierowane do wszystkich grup wiekowych.

 

4. ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ – Karta praw zwierząt
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom, że zwierzęta są wrażliwymi, czującymi istotami,  mającymi podobnie jak ludzie swoje prawa, które muszą być przestrzegane. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

5.  ZWIERZĘ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na problemy wynikające z obecności zwierząt w naszym współczesnym świecie i wskazanie możliwości ich rozwiązania. Poruszane są zagadnienia m.in. właściwego dokarmiania zwierząt, zapobiegania chorobom odzwierzęcym, utrzymania czystości w miastach, redukcji liczby niechcianych zwierząt, trzymania dużych zwierząt w małych mieszkaniach, handlu zwierzętami, panującej mody na groźne zwierzęta. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.