Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2019 r.

Termin realizacji projektu: marzec-  grudzień 2019 r.


Cele projektu:
Ogólnym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym zwierzętom.
Cele szczegółowe, które  zadanie pomoże zrealizować u uczniów:
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt,
- wzbudzenie chęci niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom,
- zdobycie podstawowych informacji pozwalających na prawidłową opiekę nad zwierzęciem,
- zapoznanie z rzeczywistymi potrzebami zwierząt domowych,
- poznanie zasad właściwego zachowania się w stosunku do zwierząt,
- zapoznanie z prawami zwierząt
Zadanie przyczyni się również do promocji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, a tym samym wpłynie na liczbę adoptowanych z niego zwierząt.

Działania:

-    Realizacja zajęć edukacyjnych w 15 placówkach oświatowych

-     Realizacja zajęć w schronisku dla zwierząt (29 grup)

Finansowanie:

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.