Dzieci i młodzież uczą się jak chronić płazy

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje projekt dotyczący ochrony i ekologii płazów.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85.

Opis zadania:

•    budowa, w okresie wiosennym, płotków zabezpieczających drogę  wędrówek żab i ropuch na terenie Osady Leśnej na Barbarce,

•    stworzenie miejsc do bezpiecznego zimowania ropuch,

•    stworzenie miejsca do edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony płazów,

•    prowadzenie zajęć outdoorowych dla dzieci i młodzieży,

•    organizacja szkolenia dla nauczycieli,

Cel: ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności na obszarze ZIT BTOF

Dla kogo: dzieci i młodzież szkolna z terenu ZIT woj. kujawsko-pomorskiego tj. powiatów bydgoskiego, toruńskiego, miasta Bydgoszczy, miasta Torunia, gminy Kowalewo Pomorskie, gminy Łabiszyn,  gminy Nakło nad Notecią oraz gminy Szubin.

mapa obszaru ZIT w województwie kujawsko-pomorskim - kliknij tutaj

Kiedy: listopad 2019-październik 2020

Co:

•    warsztaty dla 100 grup dzieci i młodzieży,

więcej informacji o warsztatach i zapisach na warsztaty - kliknij tutaj 

•  szkolenie dla 20 nauczycieli

 

formularz zgłoszeniowy na szkolenie – kliknij tutaj

zaproszenie do udziału w szkoleniu - kliknij tutaj


•    badania monitoringowe składu gatunkowego i liczebności płazów na terenie Osady Leśnej na Barbarce - więcej informacji kliknij tutaj 
•    przygotowanie miejsca do zadań edukacyjnych - więcej informacji kliknij tutaj
•    zabezpieczenie tras migracji płazów w okresie wiosennym na terenie Osady Leśnej na Barbarce- więcej informacji kliknij tutaj


Tytuł projektu: Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu

Realizowane i finansowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.