Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Termin realizacji projektu: styczeń-grudzień 2019
Cele projektu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego,
 • wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców, 
 • popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
 • poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
 • promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
 • promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych gminy miasta Toruń,
 • promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju,

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Gminy Miasta Toruń,

Działania projektu:

 • organizacja warsztatów dla 250 grup dzieci i młodzieży,
 • organizacja Letniej Akademii Przyrodników,
 • organizacja spotkania „Grzybobranie na polanie”,

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.