IX edycja projektu pn. „Plener malarski”

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 31 sierpnia 2017 r.
 

Cele projektu:
-  działanie na rzecz integracji europejskiej,
- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,
- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia,  
- zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,
- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,
- otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,
- szeroko pojęta promocja miasta Torunia.

Adresaci projektu:

  • artyści z Polski i z zagranicy
  • mieszkańcy Torunia


Działania:
1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 3 do 13 lipca 2017 r.
2. Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców Torunia - pleneru malarskiego pn. „Malownicza Barbarka” na terenie Osady Leśnej na Barbarce w dniu 9 lipca 2017 r.
3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków w dniu  12 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku na terenie Osady Leśnej na Barbarce.

Załączniki:

Plakat informacyjny - kliknij tutaj

Program Sympozjum - kliknij tutaj

Finansowanie:
Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.