X edycja projektu pn. „Plener malarski”

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 31 sierpnia 2018 r.

 Cele projektu:

-  działanie na rzecz integracji europejskiej,

- rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,

- wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców Torunia,

- wzmocnienie strefy kulturalnej Torunia,

- szeroko pojęta promocja miasta Torunia,

- upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,

- zapoznanie mieszkańców Torunia z twórczością współczesnych artystów z kraju i z zagranicy,

- otworzenie mieszkańców Torunia na czynne uczestnictwo w projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski.

 

Adresaci projektu:

·         artyści z Polski i z zagranicy

·         mieszkańcy Torunia

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 25 czerwca do 5 lipca 2018 r. dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy.

2. Organizacja imprezy plenerowej pn.” Malownicza Barbarka” w dniu 1 lipca 2018 r.

3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków – uczestników pleneru w dniu 4 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku.

4. Wydanie jubileuszowego katalogu w którym zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach tegorocznej edycji pleneru oraz o ich dorobku artystycznym, jak również krótkie podsumowanie dotychczasowych edycji.

 

Finansowanie:
Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.