Modyfikacja istniejących ścieżek edukacyjnych

W ramach projektu opracowano i zamontowano tablice początkowe do 5 ścieżek edukacyjnych:
(Zamek Bierzgłowski, Fort VII, Stawy Przysieckie, Las Piwnicki, Drzewa i krzewy w obrębie Osady Leśnej na Barbarce), do których przygotowano foldery informacyjne oraz zeszyty kart pracy dostosowane do różnych grup wiekowych.

Łączna długość ścieżek   to ok. 53 000 m
 
1. Barbarka – Zamek Bierzgłowski (dł. 24 000 m)

2. Barbarka – Fort VII (dł. 8000 m)

3. Barbarka – Stawy Przysieckie (dł. 9000 m)

4. Barbarka – Las Piwnicki (dł. 10 000 m)

5. Drzewa i krzewy (dł ok 2000 m)

W ramach projektu naprawiono i zmodyfikowano tablice na terenie Osady Leśnej Barbarka: tablica interaktywna głosy ptaków, tablica drzewo dendrologiczne, tablice drzewa i krzewy.

 

Karty pracy do ścieżki dydaktycznej Drzewa i krzewy

Karty pracy do ścieżki Drzewa i krzewy Barbarki klasy I-III - kliknij tutaj

Karty pracy do ścieżki Drzewa i krzewy Barbarki klasy IV-VI - kliknij tutaj

Galeria zdjęć ze zrealizowanego działania

    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.