Działania informacyjno-promocyjne Szkoły Leśnej na Barbarce

 • zmodyfikowano stronę internetową Szkoły Leśnej na Barbarce
 • promowano projekt i jego działania w lokalnym radio
 • zmodyfikowano i wydrukowano folder informacyjny Szkoły Leśnej na Barbarce
  w celu pobrania folderu - kliknij tutaj
 • opracowano i wydrukowano plakaty informacyjno-promocyjne
 • opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną
  w celu pobrania broszury - kliknij tutaj
 • przygotowano stoisko reprezentujące Szkołę Leśną na Barbarce
   
 • zorganizowano dwie edycje pikniku „Grzybobranie na polanie”
  więcej informacji o działaniu - kliknij tutaj
 • zorganizowano mini piknik na podsumowanie konkursu fotograficznego Eko Multimedialny Konkurs pn „Dobry dla przyrody dobry dla siebie”
  więcej informacji o działaniu - kliknij tutaj
 • przygotowano tablice informacyjne o projekcie
   
   

    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.