Strona internetowa konkursu www.ekomultikonkurs.pl

Beneficjenci: Konkurs realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla osób powyżej 18 lat oraz  od 13 do 18 lat, w tym dla szkół z 3 województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Okres realizacji działania:
a) I etap – nadsyłanie prac do konkursu – od 9 marca 2015 do 9 września 2015,
b) II etap- ocena prac przez jury konkursu, wybór 20 prac – od 12 września do 17 września 2015,
c) III etap - ocena 20 prac przez internautów 18 września – 2 października 2015,
d) IV etap – warsztaty fotograficzne dla laureatów konkursu wybranych przez jury do głosowania internetowego 9-11 października 2015 r.
e) podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród, piknik – 11 października 2015 r.

Cel konkursu: propagowanie idei ochrony przyrody wśród społeczeństwa, promocja postaw, wydarzeń i działań proekologicznych, edukacja w zakresie umiejętności obserwacji przyrody i zjawisk ekologicznych, ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie konkursowe: polegało na przesłaniu poprzez formularz on-line przez jednego uczestnika max 3 fotografii przyrodniczych

Zadanie konkursowe: polegało na przesłaniu poprzez formularz on-line przez jednego uczestnika max 3 fotografii przyrodniczych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie - poprzez stronę internetowa konkursu i zakładkę "wyślij zdjęcie"- kliknij tutaj

Dokumenty do pobrania:
regulamin konkursu- kliknij tutaj
plakat konkursu - kliknij tutaj
karta zgłoszenia na warsztaty - kliknij tutaj

Sprawozdanie z działania

Informacja o konkursie zamieszczona została na stronach internetowych administrowanych przez Stowarzyszenie „Tilia” www.szkola-lesna.toun.pl, www.tilia.org.pl . facebooku oraz przesłana została drogą mailową do uczestników Ekomultikonkursu, biorących udział w poprzednich edycjach konkursu (około 1600 osób), a także do szkół i placówek oświatowych, również za pośrednictwem urzędów gmin i powiatów. Zaproszenia do udziału w konkursie wysłano również do regionalnych mediów, a także oddziałów Związku Polskich Fotografów Przyrody, Towarzystw Fotograficznych, Stowarzyszeń Fotograficznych, działających na terenie Polski. Informacja o konkursie zamieszczona została również na ogólnopolskich portalach internetowych promujących konkursy, a także portalach dotyczących działalności organizacji pozarządowych.
Do promocji konkursu opracowany i wydrukowany został plakat konkursowy w formacie A2.
W konkursie wzięło udział w kategorii 13-18 lat - 193 osób, które nadesłały 460 fotografii, zaś w kategorii powyżej 18 lat  236 osób, które nadesłały 637 fotografie.
W dniach od 12 do 17 września 2016 r. jury konkursowe oceniło prace zgłoszone do konkursu i wybrało 20 prac, które przeszyły do III etapu konkursu tj. głosowania internetowego. Członkami jury byli Adam Adamski i Dariusz Sarnowski.
Głosowanie internetowe na prace wyróżnione przez jury obywało się w terminie 18 września 2015 r. od godz. 8.00 do 2 października 2015 r. do godz. 20.00. Na stronie internetowej projektu  (strona główna) zamieszczone zostały prace wyróżnione przez jury oraz formularz on-line do oddawania głosów (zakładka głosuj aktywna tylko w czasie w którym odbywało się głosowanie). Warunki głosowania określone zostały w „Regulaminie głosowania internetowego w konkursie pn „Eko Multimedilany Konkurs „Dobry dla przyrody, dobry dla siebie”.
W głosowaniu internetowym oddano 1219 głosów. Wyniki głosowania internetowego były następujące.
W wyniku głosowania internetowego zwycięzcami konkursu zostali:
Kategoria 13-18 lat:
I miejsce: Tomczyk Jan, 17 lat, Wrocław, tytuł „Zachód”
Wyróżnienia:
II Miejsce: Skwarska Emilia, 15 lat, Nadolice Wielkie, tytuł „We mgle”
III Miejsce: Bialic Szymon, 18 lat, Karpniki, tytuł „ Esencja Pienin”
IV Miejsce: Sobecki Tomasz, 18 lat, Szczecin, tytuł „Niedolisek”
Kategoria wiekowa powyżej 18 lat
I miejsce:  Kulisz Rafał, 32 lata, Strychy, tytuł „Głuszec”
Wyróżnienia:
II miejsce: Kopacz Daniel, 35 lat, Siedlec, tytuł: „Gdy nastaje dzień”
III miejsce: Zimny Grzegorz, 34 lata, Oleśnica, tytuł „Biała dama”
IV miejsce: Zadrożny Marek, 40 lat, Ostrołęka, tytuł „Ląd”
W okresie od 9 do 11 październik 2016 r.  dla uczestników V edycji Eko Multimedialnego Konkursu w Osadzie Leśnej Barbarka3 - dniowe zorganizowano warsztaty fotograficzne. Uczestnicy warsztatów pod opieką specjalistów szkolili swój warsztat i przygotowywali pracę - reportaż fotograficzny z prac wykonanych w czasie warsztatów. Warsztaty rozpoczęły się 9 października o godzinie 19.00 zajęciami teoretycznymi dotyczącymi fotografii. 10 października warsztaty trwały od godziny 6.00 do godz. 19.00 i składały się z zajęć praktycznych w terenie oraz konsultacji z prowadzącymi. 11 października rano omówione i ocenione zostały prace wykonane przez uczestników w trakcie warsztatów. Warsztaty zakończyły się o godz. 11.00 wręczeniem zaświadczeń o uczestnictwie. reportaż fotograficzny. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy warsztatów wzięli udział w podsumowaniu konkursu i ogłoszeniu jego wyników, które odbywało się w Osadzie Leśnej Barbarka w godz. 11.00-13.00. W czasie uroczystego podsumowania V konkursu ogłoszone zostały wyniki głosowania internetowego i nagrodzone prace. Obecnym laureatom wręczone zostały nagrody. Osoby nagrodzone i wyróżnione w wyniku głosowania internetowego otrzymały nagrody rzeczowe tj. dyski SSD oraz albumy książkowe i pamiątkowe dyplomy. Laureatom nieobecnym na podsumowaniu konkursu  nagrody przesłane zostały za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wszyscy pozostali uczestnicy wyróżnieni przez jury – osoby zakwalifikowane do głosowania internetowego- otrzymali albumy książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na podsumowanie zaproszeni zostali uczestnicy konkursu oraz wszyscy miłośnicy fotografii przyrodniczej, a także mieszkańcy Torunia i okolic. Dla uczestników wydarzenia przygotowane zostały warsztaty fotograficzne  oraz  wystawa terenowa prac osób wyróżnionych w konkursie przez jury, która udostępniona była do oglądania przez osoby odwiedzające Osadę Leśną  Barbarka przez następny miesiąc.

Nagrodzone prace - strona internetowa konkursu - http://www.ekomultikonkurs.pl/archiwum/v-edycja/- kliknij tutaj

Fotorelacja z podsumowania konkursu
- kliknij tutaj

 


    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.