Organizacja zielonych szkół

    Okres realizacji: wrzesień 2014- czerwiec 2016

    Zapisy: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce - 56 657 60 85, 56 657 60 89, e-mail - biuro@szkola-lesna.torun.pls.jaroszewicz@szkola-lesna.torun.pl

    Dokumenty do pobrania przez nauczycieli/opiekunów grup:

    karta zgłoszenia do projektu - kliknij tutaj
    karta zgłoszenia na pobyt- kliknij tutaj
    lista imienna uczniów- kliknij tutaj

    Sprawozdanie z realizacji działania:

Do udziału w projekcie zaproszenie otrzymały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu trzech województw: kujawsko – pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko – mazurskiego. Szkoły otrzymały informacje na temat realizowanego projektu oraz warunków i możliwości skorzystania z zielonych szkół. Powyższe informacje umieszczone zostały również na stronie internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl oraz na stronie Stowarzyszenia „Tilia” www.tilia.org.pl.
Szkoła chcąca wziąć udział w projekcie kontaktowała się ze Szkołą Leśną na Barbarce telefonicznie, mailowo lub osobiście. Specjalista ds. administracji, osoba odpowiedzialna  za obsługę zielonej szkoły nawiązywała kontakt a następnie przesyłała do wypełnienia niezbędne dokumenty. Każda szkoła przystępująca do projektu wytypowała swojego przedstawiciela tzw. szkolnego koordynatora, odpowiedzialnego za współpracę ze Szkołą Leśną na Barbarce. Koordynator szkolny zgłaszał chęć udziału poszczególnych grup w zielonej szkole. Specjalista ds. administracji ustalał indywidualnie z koordynatorem (głównie droga mailowa i telefoniczna) harmonogram pobytu, który dostosowany był do wieku i umiejętności uczestników zielonej szkoły. Ustalano szczegóły plan pobytu: tematykę zajęć, godziny ich rozpoczęcia i zakończenia a także rodzaje zamawianych posiłków, które serwowane były przez zewnętrzne firmy cateringowe. Osoba organizująca pobyty grup szkolnych na Barbarce odpowiedzialna jest również za zakwaterowanie i obsługę grup w Bazie Noclegowej podczas ich pobytu.
W okresie od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku w Zielonych szkołach realizowanych w ramach projektu  udział wzięło 2977 uczestników w tym 2656 uczniów oraz 321 towarzyszących im nauczycieli i opiekunów z terenu 3 województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Pośrednio dzięki dzieciom i młodzieży, uczestnikami projektu jest również ogół społeczeństwa. Łącznie do czerwca 2016 roku w Bazie Noclegowej na Barbarce przyjęto 122 grupy w tym 52 grupy z I noclegiem i 70 grup z II noclegami.  Każda z grup przebywających na Barbarce podczas Zielonej Szkoły realizowała program edukacyjny; grupy dwudniowe z I noclegiem 4 zajęcia, łącznie 8 godzin, natomiast grupy trzydniowe z II noclegami 6 zajęć czyli łącznie 12 godzin. Łącznie zrealizowano 628 dwugodzinnych zajęć (1256 godzin); 208 zajęcia (416 godzin) podczas pobytów z I noclegiem oraz 420 zajęcia (840 godziny) podczas pobytów trzydniowych z II noclegami.  Zajęcia edukacyjne odbywały się głównie do południa, natomiast w godzinach popołudniowych najczęściej realizowane były warsztaty plastyczne, sportowe a także integracyjne. Wieczorem dla grupy organizowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia prowadzili specjaliści ds. edukacji ekologicznej zatrudnieni przez Stowarzyszenie „Tilia”. Są to osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi i wykształceniem przyrodniczym, posiadający wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i prowadzeniu zajęć, warsztatów dydaktycznych, kampanii i różnorodnych akcji. Harmonogram zajęć dostosowany jest do wieku uczestników oraz pór roku.
Tematy zajęć edukacyjnych oraz rodzaj warsztatów plastycznych nauczyciele koordynatorzy wybierają indywidualnie spośród zajęć oferowanych przez Stowarzyszenie Tilia.


    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.