Zajęcia jednodniowe

    Okres realizacji: wrzesień 2014- czerwiec 2016

    Zapisy: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce - 56 657 60 85, e-mail- biuro@szkola-lesna.torun.pl

    Sprawozdanie z realizacji działania:

Edukacja ekologiczno-przyrodnicza w formie zajęć jednodniowych ramach prowadzona była od września 2014 r  do czerwca 2016r.  Do udziału w zajęciach zaproszenie zostali uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Informacja o zajęciach zamieszczona została na stronach internetowych Szkoły Leśnej na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl oraz Stowarzyszenia "Tilia" www.tilia.org.pl oraz przesłana została do szkół i nauczycieli. Rekrutacja na zajęcia odbywała się dwa razy do roku do wyczerpania miejsc. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie  odbiorców o przyjęciu zgłoszenia na zajęcia decydowała kolejność zgłoszenia. Nauczyciel, który zapisywał grupę na zajęcia wybierał konkretny temat z oferty tematycznej Szkoły Leśnej na Barbarce.  Tematy zajęć dostosowane były do grypy wiekowej uczestników oraz pory roku.W terminie od 4 września 2014 r. do 7 czerwca 2016 r. zrealizowanych zostało 539 zajęć jednodniowych, w których wzięło udział 11235 uczestników (539 grup, 1078 godzin).Zajęcia prowadzone były w atrakcyjnym przyrodniczo terenie otaczającym Osadę Leśną Barbarka oraz w Rezerwacie Las Piwnickim i oparte były na bezpośrednim kontakcie uczniów z przyrodą w terenie. Taka forma kształcenia  stymuluje do świadomej obserwacji i przyjęcia postawy badacza przez uczestników zajęć. W terenie uczestnicy korzystali różnorodnych materiałach dydaktycznych, które ułatwiały obserwacje przyrody tj. lornetki, luneta, walizki Ekobadacza, zestawy doświadczalne, klucze do oznaczania, tablice edukacyjne, przestrzenne modele z żywicy, szkielety zwierząt. Uzupełnieniem zajęć terenowych były prezentacje multimedialne oraz karty pracy dostosowane do grup wiekowych, a także gry edukacyjne. Do realizacji zajęć, w tym również plastycznych zakupione zostały materiały biurowe i plastyczne tj. papier, kredki, pisaki, podkładki, kleje, glina.Zajęcia prowadzone były przez pracowników Stowarzyszenia „Tilia”, osoby z kwalifikacjami pedagogicznym i wykształceniem przyrodniczym, posiadający wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć, warsztatów dydaktycznych, akcji, kampanii.


    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.