Przygotowanie programu edukacji ekologicznej w Rezerwacie Las Piwnicki

   W ramach projektu:

•    Opracowano i zamontowano tablicę dot. Rezerwatu Las Piwnicki
Na tablicy zamieszczono informacje nt. typów drzewostanów, gatunków chronionych flory i fauny, opis historii Rezerwatu oraz informacje nt. szlaków i ścieżek edukacyjnych poprowadzonych na terenie Rezerwatu las Piwnicki. Na tablicy znajduje się tez mapa z zaznaczonymi granicami rezerwatu i szlakami i ścieżkami edukacyjnymi

•    Opracowano broszurę informacyjną dot. rezerwatu Las Piwnicki
Przygotowano informacje merytoryczne, zdjęcia oraz tłumaczenie dla wersji anglojęzycznej. Broszura została wydana w nakładzie 2000szt., format 20x20 cm, 16 str.
Pobierz broszurę - kliknij tutaj

•    Przygotowano 3 tematy warsztatów terenowych pt.
1.    Siedliska Rezerwatu Las Piwnicki.
2.    Rozpoznawanie roślin zielnych Rezerwatu Las Piwnicki.
3.    Kręgowce Rezerwatu Las Piwnicki.
Scenariusze zajęć zostały opracowane dla dwóch grup wiekowych, dla uczniów klas IV-VI S.P. oraz szkoły ponadpodstawowe. Zajęcia zostały przygotowane jako terenowy spacer, w trakcie którego uczestnicy prowadzą obserwacje terenowe. Do scenariuszy opracowano terenowe karty pracy do uzupełnienia podczas zajęć oraz załączniki w postaci przewodników do oznaczania zwierząt, roślin i grzybów. W ramach scenariusza zaplanowano, że uczestnicy warsztatów będą miały możliwość obejrzeć film promocyjno-edukacyjny dotyczący Rezerwatu przyrody Las Piwnicki.

•    Zrealizowano film promocyjno-edukacyjny dotyczący Rezerwatu przyrody Las Piwnicki
Film został przygotowany przez firmę zewnętrzną zgodnie z opracowanym przez specjalistów ds. edukacji scenariuszem. Realizacja filmu obejmowała nagranie materiału w terenie w ciągu jednego sezonu, nagrań informacji z lektorem oraz, wywiadów (scenariusz, informacje w załączeniu), montażu filmu tak aby jego czas trwania wynosił co najmniej 15 min oraz przygotowania plansz początkowych i końcowych.

    Finansowanie:

    Mechanizm Finansowy EOG


    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutajProjekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.