Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu

 

Czas trwania: lipiec 2014-kwiecień 2016

Cel: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemu u mieszkańców województw kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego za pomocą działań realizowanych przez Szkołę Leśną na Barbarce w Toruniu.

Beneficjenci:
nauczyciele, dzieci i młodzież ze szkół z terenu 3 województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, studenci). Pośrednio uczestnikami projektu jest również ogół społeczeństwa.

Działania projektu:

 • Wyposażenie bazy Szkoły Leśnej na Barbarce oraz budynku w Rezerwacie Las Piwnicki w środki dydaktyczne, by mogły służyć jako miejsce edukacji ekologicznej
 • Edukacja przyrodniczo-ekologiczna- zajęcia edukacyjne na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce oraz Rezerwatu Las Piwnicki
  • Zajęcia jednodniowe- termin wrzesień 2014 - czerwiec 2016
  • Zajęcia w formie pobytów dwu i trzydniowe w ramach tzw. zielonej szkoły- termin wrzesień 2015- czerwiec 2016
 • Organizacja w 2015 roku V edycji  ogólnopolskiego Eko Multimedialnego Konkursu Fotograficznego tzw. Ekomutlikonkursu (www.ekomutikonkurs.pl) oraz równolegle konkursu fotograficznego dla szkół z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego wraz z warsztatami fotograficznymi dla laureatów konkursu
 • Przygotowanie programu edukacji terenowej w Rezerwacie Las Piwnicki
 • Modyfikacja istniejących  ścieżek edukacyjnych wokół Osady Leśnej Barbarka
 • Działania informacyjno-promocyjne Szkoły Leśnej na Barbarce
  • audycje w radio
  • piknik „Grzybobranie na Polanie” (2 edycje 2014 i 2015)
  • mini piknik- podsumowanie konkursu „Ekomultikonkurs” , jako okazja do przedstawienia postępów i efektów projektu
  • promocja poprzez stronę internetową Szkoły Leśnej (modyfikacja strony)
  • ulotki, plakaty, broszury, foldery przekazywane w urzędach, kuratoriach szkołach i innych placówkach oświatowych-tablica powitalna (Szkoła Leśna) i tablica informacyjna dot. Rezerwatu Las Piwnicki (historia rezerwatu oraz mapa z zaznaczonymi)
  • tablice informacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce oraz w Rezerwacie Las Piwnicki

Kwota kosztów kwalifikowalnych  : 1 139 726,00 zł
Kwota dofinansowania z MF EOG: 968 767,10 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 56 985,90 zł
Kwota dofinansowania razem wskazana w umowie/porozumieniu ws. Projektu lub aneksie do umowy/porozumienia w sprawie Projektu [2.4.4]: 1 025 753,00 zł

Finansowanie:

Mechanizm Finansowy EOG

    Dowiedź się więcej na temat Mechanizmu Finansowego EOG - kliknij tutaj


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.