Klejnot w zielonej koronie

Szkoła Leśna na Barbarce, pragnąc kształtować postawy poszanowania historii i tradycji, prowadzi edukację regionalną i patriotyczną dzieci i młodzieży. W 2007 roku w ramach projektu pn. "Kultura, sztuka i tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka" zorganizowano otwarte spotkania historyczne dla mieszkańców Torunia. W spotkaniach uczestniczyli m.in. dawni mieszkańcy Barbarki, historycy, przewodnicy po mieście Toruniu oraz przedstawiciele Gminy Miasta Toruń. W trakcie spotkań zebrano pamiątki związane z Barbarką, nakręcono film ze wspomnieniami oraz wydano broszurę pn. "Klejnot w zielonej koronie" z zebranymi materiałami. Broszura jest dostępna na terenie Osady Leśnej Barbarka.

 

Projekt pn. "Kultura, sztuka i tradycja na terenie Osady Leśnej Barbarka" sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.