Wspomnienie o Barbarce

Szkoła Leśna na Barbarce zwraca się z prośbą do mieszkańców Torunia i okolic o udostępnienie pamiątek związanych z historią Barbarki. Celem jest zgromadzenie i zarchiwizowanie materiałów kojarzących się z Barbarką dla podtrzymania i przekazania bogatej historii następnym pokoleniom. Wszystkie zebrane materiały zostaną wykorzystane przy tworzeniu wystawy stałej oraz kroniki na temat Barbarki.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.