Przykładowy harmonogram 3 dniowego pobytu

 

Dzień pierwszy

12:00 - 14:00  przyjazd grupy na teren Osady Leśnej Barbarka - zakwaterowanie grupy
14:00 - 16:00  zajęcia edukacyjne:,,Przyroda i historia Barbarki"
16:00 - 17:00  obiadokolacja / płatna/
17:00 - 19:00  warsztaty plastyczne
19:00 - 21:00  czas wolny
21:00 - 22:00  wieczorna toaleta
22:00              cisza nocna


Dzień drugi

7:30                 pobudka
7:30 - 8:00       poranna toaleta
8:00 - 9:00       śniadanie
10:00 - 14:00   blok 3 zajęć edukacyjnych:
                                 "Tajemnicze organizmy leśne grzyby"               
                                 "Rozpoznawanie drzew i krzewów"
                                 "Piętrowa budowa lasu"
14:00 -  16:00  Barbarkowy Park Linowy
16:00 - 17:00   obiadokolacja /płatna/
17:00 - 18:00   warsztaty plastyczne
19:00 - 20:00   ognisko
21:00 - 22:00   wieczorna toaleta
22:00               cisza nocna

 

Dzień trzeci

7:30               pobudka
7:30 - 8:00      poranna toaleta
8:00 - 9:00      śniadanie
10:00              wyjazd

 

 

 Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.