21.11.2011

Wyniki konkursu na komiks pn "Woda czy ląd - dylematy płazów"

Szkoła Leśna na Barbarce w okresie od września do listopada zorganizowała konkurs na komiks z cyklu  "Historie leśne" pn "Woda czy ląd -dylematy płazów".

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu było uświadomienie przynależności człowieka do świata natury, zwrócenie uwagi na wpływ jaki człowiek wywiera na środowisko oraz zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs został przeprowadzony w 5 kategoriach wiekowych:

a)    przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,

b)    I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,

c)   IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej

d)   gimnazjum - wykonanie pełnej pracy komiksowej,   

e)   szkoły ponadgimnazjalne - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesłanie prac, a zwycięzcom gratulujemy.

Laureaci konkursu:

Klasy I – III S.P

I Miejsce: Kinga Stałęga, Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu, klasa I a

II Miejsce: Natalia Stanioch, Szkoła Podstawowa  w Łysomicach, klasa III a

Wyróżnienia:

¡        Weronika Purcelewska, Szkoła Podstawowa w Łysomicach, klasa III a

¡        Jakub Beinka „Przeprowadzka żaby Klementyny”, PSP Jeziora Wielkie, klasa III

Klasy IV – VI  S.P

I Miejsce: Małgorzata Szaładzińska, „Remis” Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, klasa VI d

II Miejsce: Urszula Charzyńska  „Woda czy ląd – dylematy płazów” , Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu,  klasa  IV b

III Miejsce: Magdalena Gauden  „Woda czy ląd – dylematy płazów” , Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu, klasa IVa

Wyróżnienia:

¡        Julia Wołowska „Salamandrowe zwiedzanie z lotu ptaka” Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią, klasa V

¡        Julia Burkacka  „Przygody Klementyny”  Szkoła Podstawowa w Lisnowie, klasa III

¡        Sandra Stanulewicz „Wada czy ląd”, Szkoła Podstawowa w Wielkim Wełczu, klasa IV

¡        Martyna Grzeszak „Na ratunek kresce” Szkoła Podstawowa  w Pieraniu, klasa V

¡        Roksana Bujak „Super żabki” Szkoła Podstawowa nr2  w Nowym, klasa  VI b

Gimnazjum

I    Miejsce: Patryk Pikor „Przygoda Żabki Mańki”,  ZSzOI w Jastrzębcu, klasa II gimnazjum

II   Miejsce: Marta Miler „ Woda czy ląd?- co wybrać”, Gimnazjum nr 1 w Koronowie, klasa Ic

Wyróżnienie:

¡        Magdalena Cieśla „Woda czy ląd – dylematy płazów”, Gimnazjum w Starogrodzie, klasa II

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 9 grudnia 2011 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej (budynek Dworek) w Osadzie Leśnej Barbarka w Toruniu. Laureaci poprzez nauczycieli (opiekunów) otrzymają dodatkowo pocztą pisemne zaproszenia, natomiast pozostałych uczestników konkursu chcących wziąć udział w podsumowaniu prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności do biura Szkoły Leśnej na Barbarce (tel. 56 657 60 85).

Konkurs, w tym również nagrody dla uczestników finansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

20.10.2011

Konkurs na komiks z cyklu "Historie leśne" 2011 pn. „Woda czy ląd – dylematy płazów”

Szkoła Leśna na Barbarce zaprasza do udziału w konkursie na komiks z cyklu "Historie leśne" 2011 pn. "Woda czy ląd- dylematy płazów"

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, TSE "Tilia" oraz członkowie ich rodzin.
3. Celem konkursu jest:
a) zachęcenie do obserwacji przyrodniczych,
b) ukazanie piękna i bogactwa przyrody,
c) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród
      dzieci i młodzieży szkolnej,
d) prezentacja bioróżnorodności obszarów leśnych.
e) zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola,  I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły średnie.
5. Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
d) gimnazjum - wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e) szkoły ponadgimnazjalne - wykonanie pełnej pracy komiksowej.
6. W przypadku przedszkoli organizator zwraca się z prośbą o zgłaszanie uczniów grupowo, a nie indywidualnie.
7. Spośród pełnych prac komiksowych zostanie wybrana jedna praca, która zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy i przekazana  w pierwszej kolejności uczestnikom konkursu, a następnie wybranym placówkom oświatowym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pracy do druku. UWAGA! Do druku wybrana zostanie praca wykonana wyraźnie, starannie i czytelnie, nadająca się do obróbki graficznej na komputerze. Nagrodzenie pracy I miejscem nie jest jednoznaczne z tym, iż praca ta zostanie opublikowana.
9. W kategorii wiekowej „przedszkola” przedszkole, które nadeśle prace do konkursu otrzyma dyplom dla przedszkola lub grupy , wydrukowany komiks oraz nagrody pocieszenia. W pozostałych kategoriach wiekowych zostaną przyznane 3 nagrody oraz 4 wyróżnienia.
        Nagrodami w konkursie są książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w kategorii oraz przyznania 
      większej niż zakładana liczby wyróżnień.
11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
• estetyka wykonania pracy,
• zgodność z tematem,
• ciekawe ujęcie tematu
12. Wymagania techniczne do pełnej pracy komiksowej:
• historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony komiksu). Na stronie powinno być nie więcej niż 4 rysunki – scenki,
• rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem,
• teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.
13. Prace należy wykonać indywidualnie.
14. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
9. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi literami/- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
10. Prace należy podpisać na odwrocie i przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem "konkurs na komiks".
11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a. nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu, / wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl, zwycięzcy za pośrednictwem nauczycieli zostaną poinformowani pisemnie/,
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji,
c. bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i wyróżnionych,
d. nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
16.  Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
17. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Terminarz:
• nadesłanie prac /kolorowanki, dokończone historie komiksowe, pełne prace komiksowe/ do 11 listopada 2011 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
• informacja o wynikach konkursu – listopad 2011 r.
• uroczyste podsumowanie konkursu – grudzień w Szkole Leśnej na Barbarce

 

Załączniki:

Regulamin konkursu z kartą zgłoszenia

Kolorowanki - przedszkola

Historia komiksowa - klasy I-III S.P.

Jak rysować komiks?

 

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

18.10.2011

Konkurs pn Konkurs pn. "Mieszkańcy lasu-2011 Międzynarodowy Rok Lasów"

Szkoła Leśna na Barbarce organizowała w okresie od kwietnia 2011 roku konkurs fotograficzny pn. „Mieszkańcy lasu-2011 Międzynarodowy Rok Lasów". Konkurs skierowany był do uczniów szkół woj. kujawsko -pomorskiego. Na konkurs należało przysłać zdjęcia ukazujące różnorodności gatunków roślin, zwierząt i grzybów związanych z lasami. W konkursie udział wzięło 159 osób . Na konkurs nadesłano ponad czterysta prac. Wybrane nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydrukowane w formie kalendarza ściennego na rok 2012.

Wyniki konkursu:
Jury konkursowe w składzie Małgorzata Wojnowska-Sobecka, Adam Adamski, Katarzyna van Marke de Lumen wybrało następujących laureatów konkursów:

 

Kategoria klasy I – III Szkoła Podstawowa

 

I Małgorzata Kozłowska „Sasanka wiosenna”

II Izabela Laskowska „Ciągnie wilka do lasu”

III Antonina Jackowiak „Łoś”

 

Kategoria klasy IV – VI Szkoła Podstawowa

 

I Nikolas Welker „Taniec pleszki”

II równorzędne Wiktoria Boniek „Śpioch z mokrym nosem”

II równorzędne Aleksandra Rochmińska „Kaczka”

 

Wyróżnienia:

* Miłosz Kalinowski „Wiewiórka z orzechem”, „Pień”

* Pola Olszewska „Cisza w cieniu”

* Natalia Dereszewska „W cieniu dęba”

* Julia Podlewska „Bażant”

* Magdalena Bernaciak „Parasolki”

* Marysia Bendykowska „Osty”

 

Kategoria Gimnazjum

 

I Zuzanna Saja „Pleszka”

II Marta Paul „Świerk”

III Maja Rewer „Nieśmiały”

 

Wyróżnienia:

*Agnieszka Rojek

* Aleksander Hagge „Bogatka”

*Aleksandra Drozdecka „Huba na świerku”

* Dorota Graduszewska

*Oliwia Bogalecka „Mały mszak na starym drzewie”

*Adrianna Szczeblewska „Przylot łabędzia”

 

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne

 

I Inga Zielińska „Cóż za intrygująca paproć”

II Inga Zielińska „Krótki epizod z życia mchu”

 

Wyróżnienia:

* Jakub Wierzchowski „Sarna na polanie”

* Joanna Pliszczyńska „Jerzy Waszyngton z wizytą w Polsce”

 

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się pod koniec listopada. Laureaci konkursu otrzymają imienne pisemne zaproszenia. Natomiast wszystkich pozostałych uczestników konkusu zapraszamy już dziś do udziału w podsumowaniu konkursu. Tak jak co roku 12 wybranych zdjęć z nagrodzonych prac zostanie opublikowane w kalendarzu, który wydany zostanie w ilości 1000 sztuk i przekazany placówkom oświatowym

 

Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

29.08.2011

Konkurs ekologiczny pn. "Różnorodność biologiczna-grzyby"

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia zaprasza młodzież od 15 roku życia do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Różnorodność biologiczna – grzyby”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego przez  Ministerstwo Środowiska w ramach Środowiskowych Priorytetów Polskiej Prezydencji. Konkurs ten jest elementem kampanii promocyjnej prowadzonej w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Regulamin konkursu ekologicznego pn. „Różnorodność biologiczna – grzyby”


1.    Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce.
2.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Szkoły Leśnej na Barbarce, TSE „Tilia” oraz członkowie ich rodzin.
3.    Celem konkursu jest:
a)    promocja idei ochrony środowiska naturalnego,
b)    zachęcenie do zdobywania wiedzy ekologicznej,
c)    poznawanie zasad zgodnych ze zrównoważonym rozwojem oraz stosowanie ich w życiu codziennym,
d)    rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
4.    Konkurs opiera się na uzupełnieniu przygotowanych kart z pytaniami konkursowymi (załącznik). Pytania znajdujące się w kartach dotyczą zagadnień związanych z bioróżnorodnością, różnorodnością gatunkową grzybów, rozpoznawaniem gatunków grzybów, budowy morfologiczną i anatomiczną grzybów oraz ich rolą w ekosystemach. Konkurs zachęca do pogłębiania wiedzy ekologicznej i poszukiwania informacji nt. bioróżnorodności grzybów w różnych źródłach.
5.    Konkurs skierowany jest do uczniów – młodzieży powyżej 15 lat. Wypełnione karty (w szkole lub w domu) uczestnicy powinni przesyłać do Szkoły Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń lub pobrać kartę zgłoszenia ze strony internetowej www.szkola-lesna.torun.pl i przesłać na e-mail: w.leszczynska@op.pl.
6.    Prace należy wykonać indywidualnie.
7.    Wśród nadesłanych kart z wszystkimi poprawnymi odpowiedziami będzie losowanych 15 nagród książkowych. Nagrodami w konkursie są m.in. albumy przyrodnicze. Nagrody będą przekazywane podczas imprezy plenerowej pn. „Grzybobranie na polanie” organizowanej w dniu 25 września. W przypadku gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła przybyć w dniu imprezy po odbiór nagrody zostaną przesłane pocztą.
8.    Prace należy przesłać lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem „konkurs ekologiczny”. Liczy się data stempla pocztowego.                                                      
9.    Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w  trakcie przesyłki.
10.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone /informacje o wynikach konkursu zostaną podane do 20 września na stronie internetowej www.szkola-lesna.torun.pl. Zwycięzcy za pośrednictwem nauczycieli zostaną poinformowani telefonicznie/,
11.    Terminarz:
a.      nadsyłanie prac do 17 września 2011r.,
b.      informacja o wynikach: od 17 do 20 września– strona www.
c.      przekazanie nagród  - 25 września 2011r.  podczas imprezy plenerowej

12.    Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
13.    Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Tutaj pobierz kartę konkursową

 

 

 

09.05.2011

Konkurs pn. "Mieszkancy lasu-2011 Międzynarodowy Rok Lasów"

 

Szkoła Leśna na Barbarce zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Więcej szczegółów w regulaminie.


05.10.2010

Wyniki konkursu pn. "Bogactwo przyrody-2010 Rok Różnorodności Biologicznej"

 

 więcej

 

 

 

Konkurs na komiks 2010r.

 

więcej

 

 

 

Konkurs na plakat "Wiele gatunków, jedna planeta, jedna przyszłość"

 

 

 

Konkurs ekologiczny „Wiele gatunków, jedna planeta, jedna przyszłość”

 

 

 

Konkurs fotograficzny pn. "Bogactwo przyrody - 2010 Rok Różnorodności Biologicznej"

 

 

 

Konkurs plastyczny pn. "Psie i kocie marzenia" 2010

 

 

 

 

Konkurs fotograficzny pn. "Pieskie dole i niedole" 2010

 

 

 

 

Konkurs na komiks pn. "Rola owadów w lesie" 2009

 

 

 

 

Konkurs pn. "Akademia 3R-okiem reportera"

 

 

 

Konkurs fotograficzny pn. "Natura z bliska i z daleka" 2009 rok

 

 

 

Uwaga!!! Kontynuacja Konkursu plastycznego pn."Zwierzę-mój przyjaciel" 2009

 

 

 

 

Konkurs literacki pn. "List od pieska" 2009

 

 

 

 

Konkurs na komiks pn. "Człowiek, środowiska, integracja" 2008 rok


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.