Posadz drzewo dla przyszłych pokoleń 7-8 kwietnia 2017


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.