Barbarki sprzątanie na wiosny powitanie z SP 9 w Toruniu 22 marca 2017 r.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.