Oferta jednodniowych zajęć specjalnych Szkoły Leśnej na Barbarce

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się ofertą Szkoły Leśnej na Barbarce zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w zajęciach odpłatnych. Z pewnością będą one dla uczniów świetną okazją do wzbogacenia zdobytej w murach szkoły wiedzy i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Większość naszych zajęć organizujemy bowiem w terenie, choć w razie niepogody dysponujemy również salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt multimedialny.

UWAGA!

 

Ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Tilia oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

Regulamin:
1.    Zajęcia prowadzone są przez dydaktyka Szkoły Leśnej na Barbarce.
2.    Sugerowany czas zajęć dla poszczególnych grup: przedszkola 1 godzina, dla pozostałych grup wiekowych 2 godziny.
3.    W zajęciach prowadzonych przez 1 dydaktyka może brać udział grupa do 30 osób.
4.    W ramach zajęć specjalnych przygotowywana będzie sezonowo  specjalna oferta tematyczna zajęć dostosowanych do danej pory roku i warunków panujących w lesie, jednakże nauczyciel może wybrać również dowolny temat z oferty tematycznej Szkoły Leśnej na Barbarce.
5.    W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia terenowe przeniesione zostaną do sali.
6.    Na zakończenie zajęć  osoby wyróżniające się aktywnością w czasie zajęć otrzymają  upominki.
7.    Nauczyciel zamawiający zajęcia zobowiązany jest do przesłania do Szkoły Leśnej na Barbarce podpisanej umowy  zajęć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanych ich terminem.
8.    Za zajęcia  pobierana będzie opłata według poniższego cennika:

L.p.

Rodzaj zajęć

Czas trwania

 zajęć

Przedszkola

Szkoły podstawowe

i ponadpodstawowe

1

Przyrodnicze i integracyjne

1 godzina

130 zł od grupy

130 zł od grupy

2 godziny

 

200 zł od grupy

2

Artystyczne

od 1 do 2 godziny w zależności od tematu warsztatówWarsztaty:

         rzeźby w glinie, wikliniarskie, świąteczne, filcowanie, plenery malarskie , ekologiczne prezenty, obrazki na drewnie 

      

       

        

W grupach do 10 osób od 15 do 25 zł  od osoby

W grupach od 16 do 25 osób od 12 do 20 zł zł od osoby

10.  Grupa (dotyczy tej samej klasy, grupy osób), która skorzysta z trzech dwugodzinnych specjalnych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku kalendarzowego otrzyma na trzecich zajęciach bonus w postaci bezpłatnego dwugodzinnego ogniska (bez prowiantu) lub bonifikaty 50% na trzecie zajęcia przyrodnicze lub integracyjne (nie dotyczy zajęć artystycznych)

11.    W wyniku zdarzeń losowych nauczyciel zamawiający zajęcia może je odwołać na co najmniej 2 dni przed ich planowanych terminem.  W przypadku wyjątkowo niesprzyjającej pogody istnieje możliwość odwołania zajęć do pół godziny przed zajęciami pod nr tel. 56 657 60 85.

12.     W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zamawiający  jeśli istnieje taka możliwość  może przenieść je na inny dogodny dla obu stron termin.

 

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.