Oferta jednodniowych zajęć specjalnych Szkoły Leśnej na Barbarce

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się ofertą Szkoły Leśnej na Barbarce zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w zajęciach odpłatnych. Z pewnością będą one dla uczniów świetną okazją do wzbogacenia zdobytej w murach szkoły wiedzy i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Większość naszych zajęć organizujemy bowiem w terenie, choć w razie niepogody dysponujemy również salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt multimedialny.

UWAGA!

 

Ze względu na różne programy i założenia projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Tilia oferta odpłatna i nieodpłatna Barbarki oraz oferta tematyczna zajęć edukacyjnych Szkoły Leśnej na Barbarce może ulegać zmianie.

Regulamin:
1.    Zajęcia prowadzone są przez dydaktyka Szkoły Leśnej na Barbarce.
2.    Sugerowany czas zajęć dla poszczególnych grup: przedszkola 1 godzina, dla pozostałych grup wiekowych 2 godziny.
3.    W zajęciach prowadzonych przez 1 dydaktyka może brać udział grupa do 30 osób.
4.    W ramach zajęć specjalnych przygotowywana będzie sezonowo  specjalna oferta tematyczna zajęć dostosowanych do danej pory roku i warunków panujących w lesie, jednakże nauczyciel może wybrać również dowolny temat z oferty tematycznej Szkoły Leśnej na Barbarce.
Oferta tematyczna zajęć  specjalnych  w sezonie jesień- zima :
a)    Warsztaty edukacyjne:
•    Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?- przedszkola, klasy I-III SP
•    Wiem co jem- szkoły podstawowe
•    Zielnik z liści drzew i krzewów- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
•    Przygoda z genetyką- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
b)    Warsztaty artystyczne- wszystkie grupy wiekowe
•    Ekologiczne prezenty
•    Wykonywanie ozdób świątecznych.
•    Nie świeci garnki lepią – rzeźba w glinie
•    Warsztaty wikliniarskie
•    Warsztaty filcowania
Opisy tematów – kliknij tutaj
5.    W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajęcia terenowe przeniesione zostaną do sali.
6.    Na zakończenie zajęć  osoby wyróżniające się aktywnością w czasie zajęć otrzymają  upominki.
7.    Nauczyciel zamawiający zajęcia zobowiązany jest do przesłania do Szkoły Leśnej na Barbarce podpisanej umowy  zajęć co najmniej na dwa tygodnie przed planowanych ich terminem.
8.    Za zajęcia  pobierana będzie opłata według poniższego cennika:

L.p.

Rodzaj zajęć

Czas trwania

 zajęć

Przedszkola

Szkoły podstawowe

i ponadpodstawowe

1

Przyrodnicze i integracyjne

1 godzina

75 zł od grupy

75 zł od grupy

2 godziny

 

150 zł od grupy

2

Artystyczne

2 godziny

W grupach do 15 osób 10 zł  od osoby

W grupach powyżej 15 osób 9 zł od osoby

Warsztaty rzeźby w glinie

Warsztaty:

¡         wikliniarskie,

¡         świąteczne,

¡         filcowania,

¡         ekologiczne prezenty

W grupach do 15 osób 20 zł  od osoby

W grupach powyżej 15 osób 18 zł od osoby9.    Opłata za zajęcia pobierana będzie po zakończeniu zajęć.
10.  Grupa (dotyczy tej samej klasy, grupy osób), która skorzysta z trzech dwugodzinnych specjalnych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku kalendarzowego otrzyma na trzecich zajęciach bonus w postaci bezpłatnego dwugodzinnego ogniska (bez prowiantu) lub bonifikaty 50% na trzecie zajęcia przyrodnicze lub integracyjne (nie dotyczy zajęć artystycznych)
11.    W wyniku zdarzeń losowych nauczyciel zamawiający zajęcia może je odwołać na co najmniej 7 dni przed ich planowanych terminem.  W przypadku odwołania zajęć  w terminie krótszym niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia na rzecz Szkoły Leśnej na Barbarce 50% opłaty za zajęcia według cennika .
12.     W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zamawiający  jeśli istnieje taka możliwość  może przenieść je na inny dogodny dla obu stron termin.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.