Oferta wakacyjna dla osób indywidualnych 2018 r.

Szkoła Leśna na Barbarce serdecznie zaprasza osoby indywidualne  do udziału w edukacyjnych zajęciach edukacyjnych i sportowo-integracyjnych

 Zapisy: biuro Szkoły Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. 56 657 60 85, poniedziałek - piątek godziny 8.00-16.00

 Termin : 6 lipca ( piątek), 20 lipca (piątek), 10 sierpnia (piątek ), 24 sierpnia (piątek)

Godzina: godzina 11.00-13.30

Ilość uczestników:15-20, minimalna liczba osób konieczna do zrealizowania zajęć w ciągu dnia 15 osób

Wiek uczestników : 6-13 lat

Koszt: bezpłatnie

Finansowanie zajęć: Miasto Toruń, projekt pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”

Uwaga: Uczestnicy zajęć w czasie ich trwania pozostają pod opieką rodziców /opiekunów

W programie każdego dnia :

• zajęcia przyrodniczo-edukacyjne

• zajęcia artystyczne

Plan zajęć:

Dzień tygodnia

Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne

Zajęcia artystyczne

6 lipca

(piątek)

Leśny detektyw

Rzeźba w glinie

20 lipca

(piątek)

Ptaki Barbarki

Ptaszki jak malowane

10 sierpnia (piątek)

Życie w stawie

Zwierzaki - cudaki

24 sierpnia (piątek)

Leśne przygody- podchody

Stwórz swoją pacynkę!

 

Opisy tematów:

Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne

Leśny detektyw - rzeźba w glinie

Lasy Barbarki mają wielu mieszkańców, jednak spotkania z nimi należą do rzadkości. Łatwiejsze niż zobaczenie płochliwego zwierzęcia jest odnalezienie śladów jego bytności. Zajęcia mają zachęcić uczniów do wejścia w rolę detektywa i poszukiwania śladów bytności zwierząt w barbarkowym lesie. Oprócz obserwacji prawdziwych śladów uczestnicy podążają za rozłożonymi w lesie papierowymi tropami, odnajdują ukryte w lesie zadania i poznają przy tym mieszkańców polskich lasów.

W celu utrwalenia zdobytej na zajęciach wiedzy uczestnicy zajęć wykonują odciski zwierzęcych stóp w glinie oraz doskonalą swoje umiejętności rzeźbiarskie lepiąc w glinie sylwety zwierząt występujących na Barbarce

Ptaki Barbarki – Ptaszki jak malowane

 W trakcie zajęć dzieci i młodzież wyposażeni w przewodniki ruszają w las w celu obserwacji skrzydlatych mieszkańców lasu. Poza obserwacjami wizualnymi uczniowie skupiają się również na odgłosach wydawanych przez ptaki i próbują rozpoznawać najczęściej występujące gatunki na podstawie śpiewu. Pomagają w tym interaktywne tablice na których namalowane ptaki prezentują swoje odgłosy. Zajęcia uzupełniają prezentacja multimedialna i karty pracy. W trakcie zajęć odbywa się również quiz wiedzy o ptakach.

Jakie kolory mają występujące na Barbarce gatunki ptaków? Ta wiedza przyda się w części

plastycznej zajęć, w trakcie której uczniowie malują drewniane ptaszki. Kto z uczestników stworzy ptaszka najbardziej zbliżonego wyglądem do żywego?

 Życie w stawie – Zwierzaki -cudaki

Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej, w trakcie której uczniowie uzyskują informacje na temat rodzajów zbiorników wodnych i zamieszkujących je organizmów, zagrażających im zanieczyszczeń i sposobów ochrony przed nimi. W drugiej części zajęć uczniowie samodzielnie sprawdzają czystość wody w barbarkowym stawie na podstawie analizy składu gatunkowego zamieszkujących go organizmów oraz przy pomocy prostych badań chemicznych. Wymaga to oczywiście pobierania próbek wody, wyławiania sitem bezkręgowców, mozolnego poszukiwania ich w kuwetach i przekładania do naczyń.

W części plastycznej uczniowie wykonują poznane na zajęciach zwierzęta z masy solnej, filcu i innych dostępnych materiałów. Ile skrzydeł ma ważka, jaki kształt ma skorupa zatoczka rogowego, co to za zgrubienie na ciele pijawki? Odpowiedzi na te i kolejne pytania znajdziecie na naszych zajęciach.

Leśne przygody – podchody – Stwórz swoją pacynkę

Kto z nas nie bawił się w dzieciństwie w podchody? Las otaczający Barbarkę jest idealny do tego typu zabaw. Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Każda ze swoim przewodnikiem wyrusza do lasu. ,,Uciekinierzy” pozostawiają ścigającym znaki oraz przyrodnicze zadania do wykonania. Jeśli ścigającym nie uda się dogonić pierwszej grupy to uciekający zaszywają się w leśnej kryjówce i dopiero po nadejściu drugiej grupy wyskakują z zasadzki. Zajęcia są doskonałą okazją by rzeczywiście ,,poczuć” las – przedzierać się przez chaszcze, ukryć się w krzakach, zebrać szyszki potrzebne do wykonania zadania....  

W części plastycznej zajęć zapraszamy uczestników do wykonywania pacynek z użyciem materiałów ekologicznych. Pozwoli to docenić rzeczy pochodzące z przyrody: naturalne włókna i materiały, drewno, szyszki itp.

                                                    


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.