Oferta zajeć wakacyjnych dla grup zorganizowanych 2018 r.

W wakacje 2018 r. Szkoła Leśna na Barbarce serdecznie zaprasza grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach na terenie Osady Leśnej Barbarka,

  • zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
  • odbywają się po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu pod nr tel. 056 657 60 85 wew. 85,
  • grupom z placówek działających na terenie Gminy Miasta Toruń oraz województwa kujawsko-pomorskiego oferujemy bezpłatne zajęcia w ramach projektów dofinansowanych ze środków Gminy Miasta Toruń oraz WFOŚiGW w Toruniu - ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
  • grupom z poza terenu województwa kujawsko - pomorskiego oferujemy zajęcia odpłatne - koszt zajęć przyrodnicznych 100 zł netto  za godzinę od grupy do 30 osób, zajęć plastycznych ok. 10-20 zł od osoby w zależności od rodzaju zajęć i użytych materiałów - tematyka do uzgodnienia.

 

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Toruń

1. Trzygodzinne (135 min) warsztaty przyrodniczo - artystyczne organizowane w ramach projektu pn "Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży"- warsztaty podzielone są na dwie części: przyrodniczo-integracyjne oraz plastycznej- oferta tematyczna do uzgodnienia

2. Dwugodzinne zajęcia (90 min) organizowane w ramach projektu pn. "Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży" - oferta tematyczna do uzgodnienia

3. Dwugodzinne zajęcia (90 min) organizowane na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w ramach projektu pn "Edukacja Ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2018 r.

 

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

1) Dwugodzinne (90 min) zajęcia przyrodnicze organizowane w ramach projektu pn "Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży" finansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu, wybrane tematy do uzgodnienia, ilość ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.