Kodeks Przyrodnika

 1. Kiedy coś zbierasz, weź tylko to, czego potrzebujesz. Upewnij się, że zostawiłeś wiele okazów z tej rodziny roślin czy grzybów.
 2. Postaraj się zbierać okazy, niż je zrywać.
 3. Nigdy nie zbieraj roślin i grzybów będących pod ochroną.
 4. Zachowaj ciszę dopuść naturę do głosu.
 5. Uważaj, aby nie niszczyć gniazd i siedlisk zwierząt, nie dotykaj jaj ptasich.
 6. Jesli spotkasz zwierzę, które nie ucieka, nie podchodź, tylko zawiadom nadleśnictwo.
 7. Nie pal ognisk, chyba że w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Nie śmieć- zadbaj o to, aby las był czysty.
 9. Pozostaw miejsce, w którym byłeś, w takim stanie, w jakim je zastałeś.
 10. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.
 11. Uśmiechaj się - dobry humor pomaga dostrzec uroki przyrody.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.