25.11.2019 00:00

Warsztaty "dzieło w nowym wydaniu"

Kawiarenka Naprawcza Stajnia na Barbarce w Toruniu zaprasza na bezpłatne warsztaty.
Na warsztatach pracować będziemy z farbami. Przemalujemy ramkę, figurkę lub stary obraz na który patrzeć już nie możecie. Przynieście te rzeczy ze sobą. Coś wspólnie wymyślimy. Jeśli macie niepotrzebne płyty paździerzowe, zużyte na nieudane obrazy, podobrazia przynieście je na warsztaty. Przerobimy je na arcydzieła. Na warsztatach otrzymacie farby oraz inne preparaty. Stare podobrazia trzeba przynieść ze sobą. Warsztaty są bezpłatne. Należy się zgłosić mailowo lub telefonicznie.

Znajdź naszą Kawiarenkę Naprawczą STAJANIA PPU
Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
TEL. 056 657 60 85
e-mail: tilia@tilia.org.pl, biuro@szkola-lesna.torun.pl

WWW.KAWIARENKANAPRAWCZASTAJNIA.ORG

nasze strony: www.szkola-lesna.torun.pl, www.tilia.org.pl


Projekt finansowany w ramach projektu SURFACE - Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów (Program Interreg Europa Środkowa) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.