15.05.2019 00:00

Edukacja przez zmysły. BEZPŁATNE WARSZTATY

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku 6-9 lat, które jest ciekawe świata, pragnie rozwijać swoje pasje na łonie natury i cieszy je kontakt z przyrodą zapraszamy na warsztaty na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
Proponujemy:
•    4 rodzaje warsztatów rozwijających zmysły:
a)    Warsztat I – Kolor w przyrodzie
b)    Warsztat II – Głosy lasu
c)    Warsztat III – Ogród zmysłów
d)    Warsztat IV- Kuchenne zapachy
•    Termin  warsztatów w okresie wakacji (wreszcie możecie razem nacieszyć się latem),

Gwarantujemy:
•    Pracę w małych grupach (max. 5osób),
•    Dużo przyjemności z odkrywania swoich zdolności,
•    Profesjonalnych i przyjaznych młodym odkrywcom prowadzących,

Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie „Tilia”.Realizuje warsztaty w ramach projektu pn. „Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń” .
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 657 60 85 osoba do kontaktu Wioletta Leszczyńska
UWAGA!
•    bezpłatne warsztaty są organizowane dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego),
•    w projekcie mogą wziąć udział zamieszkujące teren LSR Gminy Miasta Torunia (lista ulic w załączeniu),
•    w przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dla Miasta Torunia” osoba może wziąć udział TYLKO w jednym projekcie realizowanym przez podmioty w ciągu całego roku 2019.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.