20.05.2019 00:00

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty w okresie od września do grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż od 27 maja (poniedziałek) prowadzić będziemy zapisy na bezpłatne warsztaty przyrodniczo-ekologiczne w Szkole Leśnej na Barbarce na terminy od września do grudnia 2019r.

Zapraszamy grupy zorganizowane dzieci i młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w warsztatach sfinansowanych przez WFOŚiGW w Toruniu w ramach projektu pn. „Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce. Dzieci i młodzież uczą się jak chronić przyrodę!” oraz toruńskich uczniów do udziału w warsztatach finansowanych przez Gminę Miasta Toruń w ramach projektów pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja dzieci i młodzieży” i „Toruń -Miasto z Klimatem. Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza realizowany na terenie Gminy Miasta Torunia”.

Szczegółową ofertę warsztatów, informacje o czasie trwania warsztatów i ich tematyce określonej w danym projekcie, znajdziecie Państwo w załączniku.

Nauczycieli i opiekunów grup chętnych do udziału w naszych warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 56 657 60 85 wew. 85 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) . Liczba bezpłatnych warsztatów jest ograniczona.

Przypominamy, że warsztaty organizowane w Szkole Leśnej na Barbarce mają charakter terenowy, jednakże w przypadku pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć w terenie grupy mają zarezerwowane na czas warsztatów sale dydaktyczne.

Załącznik:

Oferta bezpłatnych warsztatów w Szkole Leśnej na Barbarce - Jesień 2019 r.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.