13.03.2019 11:50

Zapraszamy do udziału w szkoleniu medyczno-surwiwalowym na Barbarce

W imieniu organizatorów Firmy Droga do lasu zapraszamy wychowawców, nauczycieli, edukatorów i instruktorów, a także rodziców, którzy często pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w plenerze do udziału w szkoleniu medyczno-surwiwalowym, dzięki którym dowiecie się jak reagować w sytuacjach zagrożenia w terenie. Szkolenie odbędzie się na zarządzanym przez nas terenie tj. w Osadzie Leśnej Barbarka. Pierwsze szkolenie odbędzie się 23 marca 2019 r., ale planowane są kolejne edycje


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.